Prawo, które wypływa z miłości

15 października 2022

Kiedy pewien znawca prawa zapytał Jezusa, co ma czynić, aby odziedziczyć życie wieczne, Jezus odpowiedział mu również pytaniem: „A co jest napisane w Prawie?”. Znawca zacytował: „Masz kochać Pana, swego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą i ze wszystkich sił, a swojego bliźniego jak samego siebie”.
Jezus na to dodał:
„Na tych dwóch przekazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy” (Łk 10,27, Mt 22,40).
Prawo bez miłości jest martwe, jest tylko obowiązkiem. Bóg oczekuje od ciebie i ode mnie, że będziemy stosowali prawo oparte na miłości.
„Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan oczekuje od ciebie: Tego, byś stosował prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze chodził ze swoim Bogiem” (Mi 6,8).

Jego Słowo jest Prawem i wypływa z serca przepełnionego miłością do człowieka. Odzwierciedla to, co dla Boga najważniejsze, co leży Mu na sercu i w myślach.
Psalmista modlił się: „W sercu przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie” (Ps 119,11).

Czy znasz Słowo Boże? Czy to nie wspaniałe, że możesz je czytać, poznawać, wypełniać nim serce i myśli? A najlepsze w tym jest to, że Bóg daje nam swojego Ducha, byśmy mieli siłę do życia według Jego słowa i byśmy czynili to z miłości do Niego, a nie z obowiązku. Nic, co wypłynie z obowiązku, z poczucia, że tak trzeba, nie będzie dla Niego miłe. Może zwróciło twoją uwagę, że w Biblii nie zawsze znajdujesz dokładne wskazówki, co masz robić. Wiesz dlaczego? Bo Bóg chce, by wszystko, co robią Jego dzieci, wypływało z miłości do Niego. Byśmy chcieli być do Niego podobni. A On jest sprawiedliwy i dobry dla każdego. Tacy i my powinniśmy się stać.

Bóg oczekuje, że potraktujemy innych uczciwie i z szacunkiem. Nie będziemy ich wykorzystywali, okłamywali, nadużywali wobec nich swojej władzy. Uszanujemy ich życie, wolność i własność, bo zostały im darowane przez Boga. To są niezwykłe zasady, które zrewolucjonizowały cały ówczesny świat i do dziś pozostają bardzo aktualne. Czy chcesz stanąć po stronie szykanowanych, dręczonych, wyzyskiwanych?

„Otwórz swoje usta w obronie niemego, w sprawie wszystkich opuszczonych. Otwórz swoje usta, sądź sprawiedliwie, ubogim i biednym wymierzaj sprawiedliwość” (Prz 31,8-9).

W Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie znajduje się cytat, który brzmi: „Nie będziesz ofiarą. Nie będziesz oprawcą. Przede wszystkim nie będziesz obserwatorem”. To jest sprawiedliwość.

Tak, Bóg daje standardy, według których warto żyć w tym świecie, gdzie wszystko zostało podważone, a wszystkie wartości zdewaluowane. Czego się możesz trzymać? Właśnie prawdy Bożych słów, które nigdy nie przeminą, które nigdy się nie zdewaluują, mimo że ataki na nie są ogromne. Bóg to Pan wszechświata. Im bliżej Niego jesteś, tym bardziej twoje życie będzie spokojne, zrównoważone i radosne.

„Ojcze, Twoje prawo to dla mnie ostoja w tym chwiejnym, pogubionym świecie. Dziękuję Ci, że uczysz nas tego, co jest na Twoim sercu, że z miłością troszczysz się o tych, którzy są gnębieni, opuszczeni i odrzuceni. Pomóż mi być Twoim współpracownikiem, ambasadorem Twojego królestwa. Pomóż mi się nie bać, bo Ty obiecałeś, że nigdy nie zostaniemy zawstydzeni, kiedy pójdziemy za Tobą. Daj mi dzisiaj siłę do takiego życia. W imieniu Jezusa, amen”.  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...