Przebaczenie tu i teraz

21 maja 2020

Przez kilka ostatnich dni rozmawialiśmy o przebaczaniu innym, ale czy jesteś pewien, że twoje własne grzechy zostały przebaczone? Tu i teraz?

W Biblii czytamy: „Ja, Ja jestem Tym, który zmazuje twoje przestępstwa ze względu na siebie – a twoich grzechów nie wspomnę” (Księga Izajasza 43,25).
To przebaczenie tu i teraz. Bóg nie mówi, że może pewnego dnia zmaże twoje przestępstwa. On sprawia, że znikają od razu. Niektórzy uważają, że tego, czy nasze grzechy zostały przebaczone, nie możemy być pewni tu, na ziemi. Zapewnia nas jednak o tym Boże Słowo.

Bóg wiedział, że będziemy mieli wątpliwości, dlatego złożył obietnicę, że kiedy tylko zaufamy Jezusowi, który umarł za nasze grzechy i wstał z martwych, wszystkie nasze grzechy – te przeszłe, teraźniejsze i przyszłe – zostały przebaczone i wymazane!
Bóg nigdy nie będzie wymagał od ciebie spłaty długu. Jezus dawno temu zapłacił za ciebie i ten fakt jest zagwarantowany na całą wieczność.

Jeśli chcesz przyjąć ten Boży dar, pomódl się teraz razem ze mną: „Niebiański Ojcze, zbadaj mnie swoim Duchem i pokaż mi, czy jest we mnie jakaś nieprawość. Przebacz mi moje grzechy. Dziękuję Ci za krew Jezusa, która mnie oczyszcza z wszelkiego grzechu. Ponieważ Ty mi wybaczyłeś, ja też chcę wybaczyć sobie. Proszę Cię, pomóż mi żyć życiem, które będzie sprawiało Ci radość. Chcę całym sercem mieć z Tobą dobrą relację! W imieniu Jezusa, amen”.

Niech słowa pieśni w wykonaniu Kristiana Stanfilla o tym, że nasze grzechy zostały przebaczone i jesteśmy czyści jak śnieg, przyniosą ci radość. „Jesus Paid It All” (Jezus zapłacił za wszystko)  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...