Przebaczenie uwalnia

28 listopada 2020

Próbowałeś kiedyś komuś przebaczyć i stwierdziłeś, że nie potrafisz?
Tak jakby coś się w tobie zablokowało, z powodu tego, co ktoś umyślnie – czy nie – ci zrobił? Jak możesz to pokonać i prawdziwie wybaczyć?
To nie zależy od twoich uczuć. Przebaczenie opiera się na twoim posłuszeństwie Bogu. Słowo Boże zachęca, byśmy wybaczali: „Bądźcie jedni dla drugich mili i serdeczni. Przebaczajcie sobie nawzajem, podobnie jak wam Bóg przebaczył w Chrystusie” (List do Efezjan 4,32). A więc to jest akt twojej woli, ale również Boże działanie.

Brak przebaczenia blokuje kanał wiary i kradnie ci radość, zaś przebaczenie uwalnia wewnętrzną wolność, która prowadzi do pokoju. Tak jak Matthew West śpiewa w piosence „Przebaczenie”: „Więźniem, który naprawdę został uwolniony, jesteś ty!”.

Przebaczenie jest jak klucz, który otwiera drzwi nieba, pozwalając Bogu działać w twoim życiu.
Przyjacielu, jeśli te słowa przemawiają do ciebie, zapraszam cię, byś pomodlił się razem ze mną: „Panie, Ty widzisz moje serce. Wiesz, że ja nie potrafię wybaczyć... (wypowiedz imię tej osoby). Próbowałem, ale nie potrafię. Proszę Cię, byś mi pomógł przez Ducha Świętego szczerze wybaczyć i zacząć żyć w pełnej wolności z Tobą, wypełniony Twoim życiem, radością i pokojem. Proszę, wypełnij moje serce miłością do tej osoby. W imieniu Jezusa, amen”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...