Przebaczyła mordercom swojego brata…

20 maja 2020

Kiedy słyszymy słowo „cud”, przychodzi nam najczęściej na myśl fizyczne uzdrowienie. Ktoś odzyskuje władzę w kończynach, znika guz nowotworowy itp.
Cuda mają jednak wiele różnych aspektów. Mogą być nimi również cuda, jakie dzieją się w twoim sercu. Wspaniałe chwile wewnętrznego uzdrowienia, zbawienia, ponownego powierzenia życia Jezusowi czy przebaczenia.
Przebaczenie jest cudem. Moje uznanie dla jednej z czytelniczek Cudów każdego dnia. Dziękuję Bogu za to, co uczynił w jej sercu. Oto jej krótka, ale poruszająca historia: „Pogodziłam się z zabójstwem mojego brata i przebaczyłam jego mordercom, chociaż ich nie znam”.

Jak ktoś może przebaczyć to, co niewybaczalne? Po ludzku mówiąc, to niezwykle trudne. Z Bogiem jednak jest to możliwe! Jak?
1. Przebaczenie jest aktem miłości. W Liście do Rzymian czytamy: „A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany” (List do Rzymian 5,5). Bóg przez swojego Ducha wlewa miłość do naszych serc, dzięki czemu możemy wybaczyć.
2. Przebaczenie jest aktem posłuszeństwa. W Liście do Kolosan czytamy: „Okazujcie jedni drugim wyrozumiałość, gotowi wybaczać sobie nawzajem, jeśli ktoś ma powód do skargi przeciw drugiemu – jak Chrystus darował wam, tak czyńcie i wy” (List do Kolosan 3,13).
Okazujemy posłuszeństwo Bogu, kiedy rezygnujemy z chęci zemsty i błogosławimy naszych wrogów. Robimy to, o co nas prosi, nawet jeśli to kosztuje.

Jeśli zmagasz się z taką niewybaczalną sytuacją, chciałbym się o ciebie dzisiaj pomodlić: „Panie, Ty widzisz tę skomplikowaną sytuację, w jakiej znalazł się mój brat, moja siostra. Po ludzku mówiąc, to zbyt trudne, by mógł/mogła przebaczyć. Wierzę jednak, że przez Twojego Ducha, to jest możliwe! Wypełnij go/ją teraz swoim Duchem! Dzięki Twojej mocy i miłości wlanej do jego/jej serca, będzie mógł/mogła wybaczyć swoim wrogom. W imieniu Jezusa, amen”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...