Przechodzisz przez ogień?

25 stycznia 2022

Nie wiem, jaka jest obecnie twoja sytuacja, przez jakie trudności przechodzisz… Ale chciałbym dzisiaj dodać ci otuchy. Niezależnie czego doświadczasz, bądź silny, ponieważ twoja historia jest tego warta.
Choćby trudności były tak rozdzierające i dotkliwe, że miałbyś wrażenie, jakbyś przechodził przez ogień, wiedz, że: twoje doświadczenia staną się najpiękniejszym świadectwem. Poświadcza to życie wielu osób!
Choćby historia Joyce Meyer – młodej kobiety wykorzystywanej seksualnie, maltretowanej psychicznie, emocjonalnie i werbalnie przez swojego ojca, która obecnie jest znaną na całym świecie wykładowczynią i osobą dającą wsparcie innym.
Kolejnym przykładem może być historia Nicka Vujicica – chłopca niepełnosprawnego i samotnego, o samobójczych skłonnościach, który urodził się bez rąk i bez nóg, a został mężem oraz ojcem i milionom osób niesie przesłanie nadziei!
W Biblii możemy też przeczytać historię Estery, sieroty zesłanej na wygnanie, która została królową i wspaniałym narzędziem w ręku Boga, dzięki której został uratowany cały naród. (przeczytaj historię Estery).

Zapewniam cię, że ta ogniowa próba, przez którą przechodzisz, nie pochłonie cię, ale oczyści i przygotuje do wypełnienia się Bożego planu w twoim życiu. Nie jesteś uciskany… Jesteś przygotowywany! Jak czytamy o tym w Biblii: „Gdy będziesz przechodził przez wody, Ja będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz i płomień nie spali cię” (Księga Izajasza 43,2).

To prawda… W chwili, w której zaczynamy polegać na Bogu, oddajemy Mu wszystko i ufamy Mu bezwarunkowo, to, co mogłoby nas zniszczyć, staje się naszą siłą, naszą najpiękniejszą historią, naszym najwspanialszym świadectwem dla Bożej chwały.
Zachęcam cię, byś przemyślał i zastosował ten wspaniały werset: „Pan będzie schronieniem dla uciśnionego, schronieniem na czas niedoli” (Psalm 9,10).

Niech Bóg będzie twoją twierdzą, twoim schronieniem, miej odwagę. To doświadczenie nie będzie trwało wiecznie, a to, co z niego się urodzi, będzie wspaniałym świadectwem objawiającym Bożą chwałę i moc.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...