Przepaść zasypana

20 kwietnia 2022

Zasłona w świątyni nie miała oddzielać ludzi od Boga, ale chronić ich przed przekonaniem, że Go znaleźli i że mogą Go kontrolować” – pisał Dennis Kinlow. Bóg jest święty i nic nieczystego nie może się przed Nim ostać.
Od czasu, gdy człowiek zgrzeszył, nie mógł przebywać dłużej razem z Nim, w Jego obecności, choć dla Niego został stworzony. To oddzielenie, przepaść między nami a Bogiem, którą otworzył grzech, mogła zostać zasypana tylko w jeden sposób. Musiał znaleźć się Ktoś, kto był gotowy stać się podobny ludziom, uniżyć się i być posłusznym aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej (zobacz Flp 2,5-8).
Bóg powiedział, że „zapłatą za grzech jest śmierć” oraz że „bez przelania krwi nie ma przebaczenia” (Rz 6,23; Hbr 9,22).

Tak, Jezus przelał swoją krew, byś mógł na nowo stanąć przed świętym Bogiem i być przyjętym. Pomazany Jego krwią, oczyszczony, ukryty w Jezusie, z bojaźnią i pokorą, ale i z ufnością i odwagą możesz przychodzić do swojego Ojca w niebie. On czeka na ciebie z utęsknieniem i z radością.
Jeśli przyjmiesz ten dar z Jego rąk, certyfikat wolności i przebaczenia, podpisany Jego przelaną krwią, na zawsze zyskasz wolność do tego, by kochać Go całym sercem, nie kontrolować, ale z wdzięczności Mu służyć.
„Darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 6,23).

Jak chcesz dzisiaj, okazać Mu wdzięczność?

„Ojcze, dziękuję Ci za tak wielką łaskę, jaką mi okazałeś w Panu Jezusie. Dziękuję za Twoją śmierć, Jezu, za mnie, za to, że wymazałeś to wszystko, co mnie obciążało, że nie muszę już żyć w poczuciu winy i grzechu, za moją wolność dla Ciebie. Mogę kochać i służyć Ci z wdzięcznością. W imieniu Jezusa, amen”.  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...