Przez post i modlitwę…

26 września 2019

Kontynuujemy cykl rozważań na temat Bożego przyspieszenia w twoim życiu.  

Miałeś kiedyś czas odosobnienia z Bogiem? To jeden z kluczy do Bożego przyspieszenia. Kiedy Jezus pościł na pustyni, został napełniony Duchem. Pustynię opuszczał wypełniony mocą Ducha, która zaczęła przejawiać się w Jego życiu! (Ew. Łukasza 4,14) „Potem Jezus zawrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozniosła się szeroko po okolicy”. W takim czasie odosobnienia, kiedy wydaje się, że wszystko się zatrzymuje, to jednak w Duchu sprawy się zmieniają: zwycięstwa zostają przywrócone, wojny wygrane, niepotrzebne bitwy uniknięte, a kierunek i twórcze pomysły objawione. Jezus naucza też, że pewne zwycięstwa zostają osiągnięte tylko poprzez post i modlitwę. Bóg przemawia do nas w różny sposób, prawda?  

Siódmym i ostatnim kluczem w naszym cyklu o Bożym przyspieszeniu jest… odosobnienie. Przeznaczając czas na słuchanie Boga, stajemy się bardziej uważni na Jego głos. Zachęcam cię, byś znalazł lub zaplanował dzisiaj taki czas, sam na sam z Bogiem. Będziesz zaskoczony z jaką przyjemnością Bóg pozwoli ci się odkrywać. Pozwól Bogu mówić do siebie także poprzez tę instrumentalną, w duchu uwielbienia kompozycję, w wykonaniu Tim'a Oladeru. LINK  

Życzę ci błogosławionego, błogosławionego, błogosławionego dnia!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...