Przyjdź i zobacz

30 października 2022

Natanael siedział pod drzewem i modlił się. Miał problem, na który Bóg odpowiedział w cudowny sposób – a stało się to dzięki jego przyjacielowi. On znalazł go ukrytego i zachęcił, by razem z nim poszedł do Jezusa. To najlepszy sposób, by rozwiać czyjeś wątpliwości czy przeszkody w wierze. Po prostu przyprowadzić go bezpośrednio do Jezusa.  

Jezus znał problem i myśli Natanaela, jego osobiste pytanie, które zadał Bogu w czasie modlitwy pod drzewem figowym, i na nie odpowiedział. Mógł je znać tylko Bóg. „Słyszałem twe myśli, kiedy znajdowałeś się pod drzewem figowym, zanim Filip cię zawołał” (J 1 48), rzekł Jezus do niego.  

On słyszy też twoje myśli, nawet te niewypowiedziane na głos. I nigdy nie pozostawi cię bez odpowiedzi. On wie i rozumie, co czujesz, co przeżywasz tu i teraz. Jego odpowiedź niesie zawsze pociechę i wsparcie. Pełną akceptację. Jezus nie wymaga wielkiej wiary, żeby przyjść do Niego. Gdy jednak zrobimy pierwszy krok, On będzie ją budował i rozwijał, byśmy tak jak Natanael – kiedy przekonał się, że Jezus to nie byle kto z Nazaretu – wyznali: „Mistrzu! Ty jesteś Synem Boga, Ty jesteś królem Izraela”. Jezus nie tylko pozwoli ci odkrywać, kim On jest, objawiając swoją wielkość i moc, ale da też nadzieję i pociechę na przyszłość. Do Natanaela tak powiedział: „Będziesz jeszcze świadkiem wydarzeń znacznie większych od tego” (J 1,50). Tak, uznając Jezusa jako swojego Króla i Pana, zobaczysz Jego cuda, pełnię Jego boskości, którą sam Bóg w Nim złożył, a z której ty możesz brać wszystko, czego potrzebujesz do radosnego, spełnionego życia. To jest Jego obietnica dla ciebie,. On cię widzi i słyszy, kiedy siedzisz gdzieś w ukryciu i wołasz do Niego.  

„A ty, gdy się modlisz, wybierz zaciszne miejsce, zamknij za sobą drzwi i módl się do swego Ojca (…) a twój Ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci tobie” (Mt 6,6).  

„Ojcze, Ty widzisz wszystko. Widzisz mnie, kiedy zmagam się z myślami, z chorobą, z pytaniami, z problemami. Wierzę i ufam, że Ty już znasz odpowiedzi i rozwiązania na moje zmagania. Najlepsze rozwiązania. Chcę zobaczyć Cię w działaniu w moim życiu, chcę widzieć Cię wywyższonego! Amen”.  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...