Przyjmij całkiem nowe serce!

3 grudnia 2020

Nasze serca nie zawsze są czyste, a prawość nie zawsze jest ich najmocniejszym kolorem. Czasami nasze serca nas zwodzą. Nie są takie piękne, jakbyśmy chcieli, by były. To one pchają nas do krytykowania innych, złoszczenia się na kogoś, znajdowania przyjemności w negatywnych myślach itp. Jezus tego nigdy nie doświadczył. On jest doskonały, a Jego serce zawsze było czyste. A jednak, On rozumie, co czujesz, kiedy jesteś rozczarowany sobą.

Jedynym, który może uczynić twoje serce pięknym, czystym i szczerym, jest Bóg. On powiedział: „Dam wam serce nowe, nowego ducha włożę w wasze wnętrza” (Księga Ezechiela 36,26). Nie czekaj więc dłużej, poproś Boga, by stworzył w tobie czyste serce. Jak pisze Dawid w wierszu 12 Psalmu 51: „Czyste serce stwórz we mnie, o, Boże, Prawość ducha odnów w moim wnętrzu”. To wołanie płynące z serca Dawida może być również twoim.

Skieruj swoje wołanie do Jezusa i pozwól Mu, by cię przemienił.

P.S. Zachęcam do przeczytania książki Tima LaHaye i Boba Phillipsa „Złość jest wyborem”. Ta znakomita książka pokaże ci, jak uwolnić się od gniewu.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...