Przyjmij całkiem nowe serce!

30 czerwca 2018

Nasze serca nie zawsze są czyste, a prawość nie zawsze jest ich najmocniejszym kolorem. Czasami, nasze serca nas zwodzą... nie są takie piękne jakbyśmy chcieli by były. To one pchają nas do krytykowania innych, złoszczenia się na kogoś, znajdowania przyjemności w negatywnych myślach, itd. Jezus tego nigdy nie doświadczył. On jest doskonały, a Jego serce zawsze było czyste. A jednak, On rozumie co czujesz kiedy jesteś rozczarowany sobą.  

Jedynym, który może uczynić twoje serce pięknym, czystym i szczerym, jest Bóg. On powiedział, "Dam wam serce nowe, nowego ducha włożę w wasze wnętrza..." (Ezechiel 36,26)  

Nie czekaj więc dłużej, poproś Boga by stworzył w tobie czyste serce. Jak pisze Dawid w Psalmie 51, wierszu 12, "Czyste serce stwórz we mnie, o Boże, Prawość ducha odnów w moim wnętrzu". To wołanie płynące z serca Dawida może być również twoim.  

Skieruj swoje wołanie do Jezusa i pozwól Jemu by cię przemienił!  

P.S. Zachęcam do przeczytania książki Tima LaHaye i Boba Phillipsa "Złość jest wyborem". Ta znakomita książka pokaże ci jak uwolnić się od gniewu....  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...