Przyjmij światopogląd swojego Ojca w Niebie!

11 marca 2018

Twój Niebiański Ojciec nie myśli, nie mówi, ani nie działa jak ludzka istota. Sposób w jaki On postrzega wszystko jest całkowicie wyjątkowy i przewyższający nasze widzenie. Jego ogląd sytuacji jest zawsze sprawiedliwy i przepojony świętością.  

"Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i moje myśli niż myśli wasze".
Izajasz 55,9  

Kultura oferuje ci różnorodne "punkty odniesienia", zgodnie z którymi możesz ocenić swoje życie rodzinne, życie zawodowe czy odczuwane emocje. Programy telewizyjne i magazyny podsuwają wzorce "doskonałego" życia, 10 niezawodnych zasad dobrego małżeństwa czy 15 kroków do osobistego spełnienia.
Jest też inny sposób oceniania i postrzegania rzeczy - rozpatrywanie ich z Bożej perspektywy! Przyjmując Boży punkt oglądu sytuacji oznacza, że wierzysz, że On ma rację i że jest po twojej stronie, nawet kiedy nie rozumiesz wszystkiego co się dzieje.  

Kiedy pojawiają się pytania, nie próbuj odpowiadać i na siłę szukać rozwiązań ... czekaj w ciszy i zaufaniu (Izajasz 30,15) Pytaj Boga; poproś Go o Jego radę. Szukaj Jego rady ponieważ Jego myśli nie są twoimi myślami, mówi Biblia.  

Bóg zawsze wie jak cie pocieszyć, rozjaśnić twoją sytuację i postawić cię na właściwej drodze. Zaufaj Mu, a podejmiesz właściwą decyzję.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...