Przyjmij życie – prawdziwe życie!

4 sierpnia 2021

Przyjmij życie od Tego, który jest jego prawdziwym źródłem!

Z pewnością natknąłeś się na artykuły o zachęcających tytułach typu: „Odkryj prawdziwego siebie”, czy „7 kroków do osiągnięcia harmonii w życiu”.
Jestem przekonany, że każdy człowiek poszukuje wewnętrznego pokoju, harmonii, równowagi, spełnionego życia. O takim spełnionym życiu Bóg mówi w Biblii: „Dasz mi poznać drogę życia, pełną radość Twojej obecności i rozkosz u Twojego boku – na zawsze” (Psalm 16,11).

Bóg jest Bogiem życia, tak więc tylko On może ci je dać! Jeśli pragniesz spełnionego życia, spędzaj czas z Tym, który jest źródłem wszelkiego życia. Trwaj w społeczności ze swoim Niebiańskim Ojcem, Tym, który cię stworzył, który zna cię lepiej niż ktokolwiek inny i kocha cię nieskończoną miłością.
Pozwól Mu wypełnić cię swoim życiem. Przebywaj w Jego obecności. Pozwól Mu się kształtować. On jest źródłem wszelkiej radości, a radość, którą On daje, jest doskonała (List do Rzymian 15,13). On jest źródłem pokoju, a pokój, który On daje, przekracza wszelkie zrozumienie (List do Filipian 4,7).

Tak, pozwól Bogu, by tchnął swoje życie w twoje, by cię dogłębnie i całkowicie odnowić!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...