Przyjmij życie – prawdziwe życie!

12 października 2018

„Przyjmij życie od Tego, który jest jego prawdziwym źródłem!”  

Z pewnością natknąłeś się na artykuły, o takich zachęcających tytułach: „Odkryj PRAWDZIWEGO siebie”, czy „7 kroków do osiągnięcia harmonii w życiu”. Jestem przekonany, że każdy człowiek na tej ziemi poszukuje wewnętrznego pokoju, harmonii, równowagi, spełnionego życia. O takim spełnionym życiu Bóg mówi w Biblii. „Dasz mi poznać drogę życia, pełną radość Twojej obecności i rozkosz u Twojego boku - na zawsze”. (Psalm 16,11)  

Bóg jest Bogiem życia; tak więc tylko On może ci je dać! Jeśli pragniesz spełnionego życia, spędzaj czas z Tym, który jest źródłem wszelkiego życia! Trwaj w społeczności ze swoim Niebiańskim Ojcem. Tym, który cię stworzył, który zna cię lepiej niż ktokolwiek inny i kocha cię nieskończoną miłością.  

Pozwól Jemu wypełnić cię swoim życiem. Przebywaj w Jego obecności. Pozwól Jemu cię kształtować. On jest źródłem wszelkiej radości, a radość, którą On daje jest doskonała. (zobacz Rzymian 15,13). On jest źródłem pokoju, a pokój, który On daje przekracza wszelkie zrozumienie. (zobacz Filipian 4,7)  

Tak, pozwól Bogu by tchnął Swoje życie w twoje, by cię dogłębnie i całkowicie odnowić!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...