Przyszedł, by wypełnić prawo

13 grudnia 2022

Niedługo święta. Pewnie twoje myśli już krążą wokół tematów z nimi związanych – prezentów, przygotowań kulinarnych, sprzątania itp. To jest też szczególny czas, kiedy możemy zastanowić się nad tym, z jakiego powodu tak naprawdę są święta. Dlaczego je obchodzimy?

Powiesz:
- „No przecież Jezus się urodził, czy to nie dobry powód?”. Najlepszy!
- Ale czy wiesz, po co się urodził?
- Dlaczego przyszedł na tę ziemię, do ciebie i do mnie?
- Dlaczego stał się człowiekiem?
To przecież musiało stanowić ogromne wyzwanie dla kogoś, kto był królem, stwórcą, kto nad wszystkim panował i wszystkim rządził. Kto przebywał w chwale i żył w pełnej jedności i zrozumieniu ze swoim Ojcem i Duchem Świętym.
- Dlaczego pozostawił to i przyszedł, decydując się na poniżenie, odrzucenie i cierpienie?
- Dlaczego zstąpił na świat, który już dawno przestał być rajem, w którym grzech niszczy wszystko, co dobre?

Czy wiesz, że Jezus parę razy wyraźnie o tym powiedział? Chciałabym, byśmy przez kilka kolejnych dni przyjrzeli się Jego słowom, w których wyjaśnia, dlaczego przyszedł na tę ziemię. Podczas kazania na górze powiedział: „Nie chcę, żebyście błędnie pojmowali cel mojego przyjścia na ziemię: nie zamierzam bowiem odwoływać Prawa Mojżeszowego ani wskazań proroków. Przyszedłem po to, żeby wszystko wypełnić” (Mt 5,17).
Myślę, że nieraz zastanawiasz się, dlaczego nie udaje ci się żyć zgodnie z tym, co Bóg mówi. Próbujesz i kolejny raz zawodzisz. Jak wypełnić Boże przykazanie, by kochać Go z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich myśli i sił? Ani ty, ani ja nie jesteśmy w stanie sami tego dokonać. Potrzebujemy Jezusa.

Biblia nie jest przede wszystkim księgą prawa, ale raczej historią odkupienia. Kiedy z powodu nieposłuszeństwa życie człowieka potoczyło się zupełnie inaczej, niż Bóg to dla nas zamierzył, On już wtedy obmyślił plan ratunku. Już wtedy zapowiedział, że przyjdzie Mesjasz, który zawrze z nami nowe przymierze, oparte na Jego mocy i Jego Duchu. Duch bowiem daje życie, przemienia i uzdalnia.

Apostoł Paweł wyznaje: „A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu, nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia” (2 Kor 3,4-6).
Tak, wszystko zawdzięczasz Jezusowi. Nie musisz już bać się kary za niewypełnianie Bożego prawa, bo On je wypełnił! Błogosławionego dnia!  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...