Przyszedł wezwać grzeszników

14 grudnia 2022

Jak myślisz, gdyby Jezus żył dzisiaj na ziemi, z kim by przebywał? Z Ewangelii wiemy, że na swoich uczniów wybrał sobie ludzi raczej słabo wykształconych, nie bardzo majętnych, ale gotowych odłożyć wszystko, by pójść za Nim. Ludzi, którzy mieli sporo na sumieniu, ale tego przed Nim nie ukrywali, nie kreowali się na lepszych, niż byli. Wiemy też, że nie wstydził się przebywać i jadać z odrzuconymi przez elity i uznanymi za niegodnych. Posłuchaj, co powiedział Jezus: „Lekarza potrzebują ci, którzy się źle mają, a nie zdrowi. Ja przyszedłem po to, by do opamiętania wezwać grzeszników, a nie tych, którzy sami siebie uważają za sprawiedliwych” (Mk 2,17).

- Wiesz, że On widzi cię dzisiaj?
- Widzi twoje potrzeby, pytania, może wątpliwości. Czy próbujesz je przed Nim ukryć?
- Próbujesz się wybielić, wytłumaczyć z tego, co robisz?
- Szukasz winnych?
- Nie chcesz przyznać się do swojej choroby, grzechu, upadku, bo się wstydzisz?
- Może nie wierzysz, że On może ci pomóc?
- Nie wierzysz tak do końca w Jego miłość?

Nie mamy nic, co byśmy mogli Mu przynieść w darze, tylko nasze chore serca, skażone i obolałe.
Jezus jednak doceni twoją szczerość i otwartość przed Nim. Nie masz nic innego na swoją obronę i nie musisz mieć, bo On nie przyszedł, by cię potępić, ale by cię podnieść, uratować, postawić na nogi, uleczyć i dać ci nadzieję.
Jego miłość przenika wszystko. Pamiętasz Samarytankę, która nie mogła pokazywać się w mieście w biały dzień, bo wszyscy ją potępili? Jej pragnienie bycia kochaną pozostawało niezaspokojone. Jezus nadłożył drogi, by się z nią spotkać, okazać jej miłość i przywrócić godność. Ta, którą wszyscy pogardzali, która pogardzała samą sobą i nie widziała wyjścia z sytuacji, poznała kogoś, kto jej nie poniżył. W Jezusie odkryła zaspokojenie wszystkich swoich pragnień, doświadczyła uleczenia zranień z przeszłości.

Jeśli w twoim życiu stał się cud uzdrowienia duszy, ducha, może ciała przez Najlepszego Lekarza, On teraz chce, by tę wiadomość przekazać innym potrzebującym. Bóg pragnie użyć ciebie, żeby przynieść pozostałym chorym zbawienie, uleczenie, słowa otuchy. Nawiązujesz relacje z tymi, którzy są w potrzebie? Czy nasze kościoły są szpitalami, gdzie chorzy i zagubieni znajdują uzdrowienie i łaskę? Bądź dzisiaj takim przyjacielem dla innych grzeszników, jak Jezus jest dla ciebie.
Miej dzisiaj oczy otwarte, by dostrzec kogoś, kogo Bóg postawi na twojej drodze. Wykaż się odwagą i nie bój się!

„Panie Jezu, dziękuję Ci, że uratowałeś mnie swoją łaską. Pomóż mi tak samo kochać i współczuć innym jak Ty. Wesprzyj mnie w dzieleniu się z nimi dobrą nowiną o tym, że Ty jesteś najlepszym Lekarzem i Zbawicielem dla tych, którzy się źle mają. W imieniu Jezusa, amen”.  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...