Sekret dobrego życia cz. 1

20 stycznia 2023

Co dla ciebie, oznacza dobre życie? Czy to życie bez stresu? Bez zmartwień finansowych? Długie życie? Zdrowie przede wszystkim? A może osiągnięcia w jakiejś dziedzinie? Bycie sławnym? Podróżowanie do egzotycznych krajów, sukcesy w pracy?
Współczesna kultura stawia dzisiaj na osobiste spełnienie, indywidualizm i współzawodnictwo. Jaki jest tego efekt? Coraz większe kolejki do psychoterapeutów, brak celu i poczucia sensu w życiu, poszukiwanie coraz większych wyzwań, byle odczuć skok adrenaliny, nieumiejętność współpracy z innymi.

Z pewnością dostrzegasz w Biblii wiele wskazówek, mówiących, jak żyć, by żyć dobrze i długo :). Chciałabym o kilku z nich powiedzieć w kolejnych dniach.
To proste wskazówki: postępować właściwie, unikać pokus, zachować umiar i pokorę w swoich oczekiwaniach oraz stawiać Boga na pierwszym miejscu.
„Wiedz dziś więc i weź sobie to do serca, że tylko Pan, On jest Bogiem na niebie w górze i na ziemi w dole – żadnego innego nie ma! Przestrzegaj zatem Jego ustaw i przykazań, które Ja tobie dziś daję, aby było dobrze tobie i twoim synom po tobie i po to, abyś długo żył w ziemi, którą Pan, twój Bóg, daje ci na zawsze” (Pwt 4,39-40).

Czego Bóg oczekuje od nas, w zamian za dobre życie? Byśmy poważnie wzięli sobie do serca to, co On powiedział. Byśmy chcieli Go poznawać, osobiście przekonać się, jaki jest, i zaufać Mu.
Po dużym spotkaniu, prowadzonym przez papieża Jana Pawła II, jeden z dziennikarzy rozmawiał z rozchodzącymi się uczestnikami. Pytał o wrażenia po wysłuchaniu nauczania. „Wspaniałe nauczanie! Jestem poruszony” – odpowiadali. „A czy będzie pan chciał żyć zgodnie z tą nauką?” – dopytywał. „No nie, nie mam na to czasu”.
Czy ty, znajdziesz czas, by poznać, czego naucza Bóg, jakie plany z tobą wiąże?
Czy znajdziesz czas, by wprowadzić w swoją codzienność to, o czym mówi w Słowie?
Jeśli chcesz żyć długo i szczęśliwie, życiem pełnym i znaczącym, nie ma lepszej rady niż ta, którą daje sam Bóg. Czy chcesz takiego życia?
Wierzę, że tak jest, dlatego potrzebujesz Bożej mocy, Jego łaski, którą On daje ci dzisiaj aż w nadmiarze.

Pomódlmy się razem:
„Ojcze, przychodzę do Ciebie dzisiaj i proszę, byś otwierał moje serce na Twoją miłość, na Twoją naukę, na Twojego Ducha. Chcę już teraz zacząć tak żyć, by podobać się Tobie. Pomóż mi reagować i postępować zgodnie z tym, co mówi Twoje Słowo. By moje dzieci, współpracownicy zobaczyli Boga we mnie i by im się to spodobało. W imieniu Jezusa, amen”.  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...