Jak zadbać o przyszłość swoich dzieci?

25 stycznia 2023

W wielu wywiadach pada pytanie: „Jakie wartości przekazali ci twoi rodzice?”. Co ty, na to odpowiesz? Jakie są mądrości, życiowe maksymy, którymi się teraz kierujesz? Jeśli jesteś rodzicem, to pewnie nic nie przynosi ci większej radości niż patrzenie, jak twoje dzieci coraz lepiej sobie radzą, jak biorą za coś odpowiedzialność, jak nie boją się wyzwań, są pracowite, przejmują od ciebie wartości. Czy wiesz, czego mama i tata najbardziej się obawiają? Tego, że dzieci nie przejmą od nich wartości, które starają się im wpoić.  

Według badań nie tyle to, co rodzice nam mówili, ma na nas wpływ, ale to, jak żyli. To przykład działa najmocniej. I tu pojawiają się schody. Ile razy zawiedliśmy? Jako rodzice żyjemy z poczuciem winy, że czegoś nie dopilnowaliśmy, coś przeoczyliśmy, nie byliśmy wystarczająco dobrzy. Często tym, którzy chwalą moje dzieci i pytają, jakie metody wychowawcze stosowaliśmy, mówię, że jestem wdzięczna za Bożą łaskę, przykrywającą mnóstwo grzechów i błędów. Jedna z obietnic, dana przez Boga swojemu ludowi, a więc i tobie, jeśli należysz do Niego, brzmi: „Przestrzegaj zatem ustaw Jego i przykazań, aby dobrze było tobie i twoim synom po tobie i abyś długo żył na ziemi, którą Pan, twój Bóg, daje ci po wszystkie dni” (Pwt 4,40). A dalej czytamy: „Wiedz zatem, że Pan, twój Bóg, jest Bogiem wiernym. On tym, którzy Go kochają i przestrzegają Jego przykazań, dochowuje przymierza i okazuje łaskę – do tysiącznego pokolenia” (Pwt 7,9). Bóg obiecuje, że tak się stanie, jeśli będziesz Go kochać z całego serca i żyć dla Niego. Jaką spuściznę chcesz zostawić potomkom? Jak możesz być dzisiaj dobrym przykładem dla córki czy syna?  

„Ojcze, dziękuję Ci, że mogę powierzać dzieci w Twoje najlepsze ręce. Ty najlepiej zadbasz o ich przyszłość. Chcę stale, każdego dnia przynosić je przed Twój tron. Ale pomóż mi też być dla nich dobrym przykładem. Niech Twoja miłość rozpala ciągle na nowo moje serce do Ciebie. Niech Twój Duch uczy mnie Twoich przykazań i prowadzi prostą drogą. W imieniu Jezusa, amen”.  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...