Sianie i zbieranie prowadzi do wolności

26 października 2021

Słowo Boże mówi, „Pragnę bowiem podkreślić: Kto skąpo sieje, skąpo też żąć będzie, a kto obficie sieje, obficie żąć będzie... Bóg jest też w stanie udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście zawsze we wszystkim mieli dostatek i coraz częściej brali udział w każdym dobrym dziele”. (2 Koryntian 9,6-8)

Czy sianie i zbieranie naprawdę działa? Tak! W tym fragmencie Bóg daje ci niezwykle szczodrą obietnicę dotyczącą twoich finansów. Pan mówi, że jeśli będziesz siał hojnie:
On będzie błogosławił ci ponad miarę,
Będziesz miał wszystko, czego potrzebujesz,
Będziesz miał dużo, by dzielić się z innymi!

A dalej obiecuje, „Ten zaś, który dostarcza siewcy ziarno i karmi go chlebem, zaopatrzy również was, pomnoży wasz zasiew i przysporzy owoców waszej sprawiedliwości. Dzięki Niemu, bogaci we wszystko, będziecie mogli celować w hojności, która za naszym udziałem wywołuje wdzięczność dla Boga”. (2 Koryntian 9,10-11) Sianie i zbieranie prowadzi do wolności i błogosławieństwa!
Bóg nauczył nas (mnie i moją żonę) bycia hojnymi w służbie dla Boga, wspierając misjonarzy, pastorów, kościoły... po prostu - w dawaniu dla Bożego Królestwa. Mówię to bez przechwałek, ponieważ był to dla mnie dość bolesny proces, jako że bycie hojnym nie jest dla mnie czymś naturalnym.
Ale widzę to ciągle na nowo: kiedy dajesz coś Bogu, On w odpowiedzi obdarowuje cię znacznie obficiej! Bóg powiedział nam byśmy siali, ponieważ chce, byśmy robili coś, co wzbogaci nasze życie, co wprowadzi nas na nowy poziom wolności! Dawanie sprawia Bogu radość. I otwiera Jego błogosławiącą rękę.
Nasz dar musi być po prostu celowy... inaczej mówiąc, uczyniony dla Niego, z właściwym nastawieniem serca, nie z żalem, czy z przymusu. (zobacz 2 Koryntian 9,7)

Podziękujmy dzisiaj Bogu za Jego hojność i prośmy Go, by przejawił Swoją szczodrą naturę poprzez nas.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...