Sianie i zbieranie prowadzi do wolności!

6 grudnia 2019

„Cuda każdego dnia” w języku polskim rozsyłane są już od dwóch lat i – dzięki Bogu – poruszyły i zmieniły życie wielu. Wierzę, że również twoje. W tym tygodniu chciałbym poruszyć temat hojności. W naszych codziennych rozmyślaniach zachęcimy cię do finansowego wsparcia, dzięki któremu będzie możliwość kontynuowania tej służby, a co za tym idzie – oglądania zmian w życiu czytelników. Chciałbym cię prosić, byś z modlitwą rozważył wsparcie tej służby: jednorazowo czy jako comiesięczną wpłatę. Jeśli chciałbyś przekazać swój datek, kliknij tutaj. Dzięki twojej pomocy życie wielu kolejnych osób może zostać przemienione i uwolnione poprzez „Cuda każdego dnia”.

W Słowie Bożym czytamy: „Pragnę bowiem podkreślić: Kto skąpo sieje, skąpo też żąć będzie, a kto obficie sieje, obficie też żąć będzie. (...) Ten zaś, który dostarcza siewcy ziarno i karmi go chlebem, zaopatrzy również was, pomnoży wasz zasiew i przysporzy owoców waszej sprawiedliwości. Dzięki Niemu, bogaci we wszystko, będziecie mogli celować w hojności, która za naszym udziałem wywołuje wdzięczność dla Boga” (2 List do Koryntian 9,6.10-11) . Czy zasada siania i zbierania naprawdę działa? Tak! Bóg złożył kilka obietnic dotyczących twoich finansów. Powiedział, że jeśli siejesz szczodrze:
- On będzie cię błogosławił finansowo;
- będziesz wydawać więcej owoców sprawiedliwości;
- będziesz ubogacony we wszystko;
- będziesz miał tyle, by móc dzielić się z innymi!

Bóg nauczył nas: moją żonę i mnie, by hojnie łożyć na dzieło Boże, wspierać misjonarzy, pastorów i kościoły... Krótko mówiąc, by dawać na Boże Królestwo. Mówię to bez dumy, ponieważ bycie szczodrym nie przychodzi mi naturalnie i czasem jest to bolesny proces. Jednak zawsze przekonywałem się, że dając Bogu, otrzymujemy od Niego daleko więcej. Bóg polecił nam dawać, bo chce, by nasze życie było ubogacone. Jemu podoba się nasza hojność, która uruchamia Jego błogosławieństwo. Nasz dar musi jednak płynąć z serca. Mamy dawać nie z żalem czy pod przymusem (2 List do Koryntian 9,7) . Podziękujmy Bogu za Jego wspaniałą zasadę siania i zbierania, i poprośmy Go, by mógł przez nas przejawiać swoją szczodrą naturę. Uwielbiajmy Boga, słuchając tej pięknej pieśni o Bożej, niewyczerpanej miłości.

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli zechcesz wesprzeć „Cuda każdego dnia”! Zostanie na nie przekazana cała twoja wpłata po to, by rozmyślania mogły docierać do jeszcze większej liczby czytelników. Pamiętaj, że jeśli siejesz dla Królestwa Bożego, odda ci sam Bóg. A nie ma nic lepszego niż Boże błogosławieństwo! By przekazać wpłatę, prosimy kliknij tutaj.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...