Siła uwielbienia

13 maja 2022

Biblia zawiera wiele opisów niezwykłych ingerencji Boga w trakcie działań wojennych, jakie musieli prowadzić Izraelici. Doświadczyli oni niejednokrotnie Bożych cudów. Nawet kiedy już weszli do swojej ziemi obiecanej, nadal mieli przed sobą wiele miast do zdobycia. Jednym z pierwszych było Jerycho, co do którego otrzymali niezwykłe polecenie. Przez sześć dni mieli je obchodzić, grając na szofarach – w ostatnim dniu aż siedem razy, cały czas głośno dmąc w trąby. Lud natomiast wznosił okrzyk bojowy. Dźwięk szofaru oznajmiał rozpoczęcie wojny, ale też i zwycięstwo.

Jeszcze nic się nie wydarzyło, a już mieli wysławiać Boga, grać Mu pieśń zwycięstwa. Dziękować, zanim było co świętować. Chwalić Boga, zanim zobaczyli rezultaty, jakich pragnęli. Efekty były zdumiewające. Mury runęły. Zwycięstwo, które wydawało się tak niemożliwe i odległe, okazało się rzeczywistością. Czytamy o tym w księdze Jozuego, w 6 rozdziale.

Może, ty też stoisz przed jakimś wielkim wyzwaniem w życiu, przed jakąś walką, problemem, z którym wiesz, że sobie nie poradzisz. W środku swojej niepewności, niepokoju, strachu i poczucia bezradności wołaj do Boga, dla którego nie ma zbyt trudnych spraw. On jest Bogiem cudów. Możesz wyznawać już teraz razem z psalmistą:
„Pan jest mocą moją i tarczą moją. W Nim zaufało serce moje i doznałem pomocy, rozweseliło się serce moje i pieśnią moją będę Go sławił” (Ps 28,7).
Możesz, uwielbiać Go i dziękować Mu, zanim jeszcze zobaczysz rozwiązanie swojej sytuacji. On się troszczy o ciebie i nie zostawi cię wobec przeciwności. Uwielbienie może być drogą do zwycięstwa. Drogą do pokonania wroga. Tym, co przyniesie ci wolność, której tak pragniesz.

Pomódlmy się razem: „Panie, wywyższam Cię za to, kim jesteś! Za Twoje działanie, za wszystko, czego już dokonałeś w moim życiu! Ty widzisz, z czym teraz się zmagam, jakie mury nie do pokonania stoją przede mną, ale chcę dziękować i chwalić Cię już teraz za Twoje zwycięstwo; wiem, że znajdziesz najlepsze rozwiązanie tej sytuacji. W imieniu Jezusa, amen”.  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...