Słuchaj swojego doradcy…

8 lipca 2018

W tym tygodniu zanurzymy się głębiej w przestudiowanie kilku imion Syna Bożego, z księgi Izajasza. W Starym Testamencie, prorok Izajasz zapowiedział przyjście Jezusa jakieś 700 lat przed Jego narodzinami. I Bóg, poprzez usta Swoich posłańców, nadał Swojemu Synowi różne imiona. Każde z tych imion odzwierciedla jakiś aspekt Ojcowskiego serca i tego co chciałby dać ludziom poprzez Swojego Syna.  

"Oto narodziło się Dziecko! Syn został nam dany! Nazwą Go: Cudowny Doradca..." Izajasz 9,6  

Jezus jest doradcą... cudownym doradcą". Poprzez to imię, Bóg przypomina nam, że chciałby być z nami w czasie każdej naszej decyzji, i że on jest gotowy by nas prowadzić drogą, którą On dla nas przygotował.  

Kiedy już nie wiesz co masz robić, kiedy czujesz się zagubiony, uspokój się, wycisz swoje obawy... i posłuchaj swojego cudownego doradcy, który cię poprowadzi.  

Dziękuję, że żyjesz

Powrót do archiwum...