Spodziewaj się dobroci od Pana!

29 września 2017

"Ja jednak wierzę, że zobaczę dobroć Pana w krainie żyjących." (Psalm 27,13) Dawid był pewny jednego: że będzie oglądał dobroć Bożą w krainie żywych. Miał nadzieję, nie tylko na to co po śmierci. Wiedział, że Bóg dotknie go i odnowi swoją łaskę jeszcze za jego życia na ziemi.  

Niewyczerpane są łaski od Pana, a Jego miłosierdzie nie ustaje. Co rano daje o sobie znać na nowo." (Treny 3,22) Z każdym nowym dniem, będzie z tobą łaska Pana. Twój życzliwy Bóg ciągle patrzy na ciebie z miłością. On chce odnowić cie dzisiaj byś potrafił patrzeć na innych z tą samą miłością i był pełnym dobroci i łaski dla tych, którzy są wokół ciebie!  

Módl się ze mną: "Panie, Twoje łaski i Twoja dobroć nie są zachowane na jakąś przyszłość w niebie ... one są na dzisiaj, na tej ziemi! Chcę na nowo przypominać sobie o tym i nie tracić ducha. Odnów mnie dzisiaj Panie, bym ubogacał życie innych tak jak Ty ubogaciłeś moje! W imieniu Jezusa, amen."  

Dziękuję, że żyjesz,

Powrót do archiwum...