Sprawa Chrystusa

1 czerwca 2021

Bóg nie chce, by ktokolwiek zginął!

Wyobraź sobie, co zrobiłbyś, gdyby tuż po twoim nawróceniu ktoś z twoich bliskich z pełną determinacją próbował podważyć podstawy twojej nowo odkrytej wiary. W filmie „Sprawa Chrystusa” opartym na bestsellerowej powieści o tym samym tytule właśnie to przytrafiło się Leslie Strobel. Jej mąż Lee, dziennikarz, poszukiwacz prawdy i – jak mówi o sobie – ateista, rozdrażniony wiarą swojej żony postanawia udowodnić jej i całemu światu, że chrześcijaństwo to wielka bujda.

Nie jest łatwo, kiedy bliscy wyśmiewają nas z powodu wiary w Boga. Trudniejsza jest jednak świadomość, że występują przeciwko Bogu. To może złamać nasze serca... Utożsamiasz się z taką sytuacją? Może masz syna albo córkę, którzy wierzą tylko w naukę i rozum lub wujka przekonanego, że wszystkie drogi prowadzą do Boga albo współmałżonka czy bliskiego przyjaciela, którzy wydają się tolerować wszystkie religie poza twoją?
Jeśli dotyczy to ciebie, przyjacielu, chciałbym ci dodać otuchy: Pan słyszy twoje błagania i widzi łzy, On nie poddał się, jeśli chodzi o twoich bliskich! Biblia mówi: „Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, choć niektórzy uważają, że zwleka. Tymczasem On po prostu okazuje cierpliwość względem was. On nie chce, aby ktoś zginął. Przeciwnie, chce, aby wszyscy się opamiętali” (2 List Piotra 3,9).

Bóg nawet bardziej niż ty, płacze z powodu twoich bliskich. On po prostu nie chce, by ktokolwiek zginął. Więc możesz być pewien, że On będzie walczył do końca o ich dusze!

Pomódl się razem ze mną o swojego niezbawionego członka rodziny: „Panie, dziękuję, że wysłuchujesz moje modlitwy i błagania. Duchu Święty, proszę, przyciągnij do siebie moich bliskich, którzy jeszcze Cię nie znają (wypowiedz imię lub imiona). Wiem, bo tak mówi Twoje Słowo, że pragniesz, by wszyscy ludzie byli zbawieni i przyszli do poznania prawdy (1 List do Tymoteusza 2,4).
Ufam, że przyciągniesz ich do prawdziwej, osobistej relacji z Tobą. Wierzę i dziękuję Ci, Panie Jezu, że zbawisz tych, których oboje kochamy tak bardzo. W Twoim imieniu, amen”  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...