Srebro i złoto należą do Niego!

18 stycznia 2019

“Moje jest srebro i moje jest złoto - mówi Pan Zastępów”. (Aggeusz 2,8)  

Wczoraj mówiliśmy o Bożej zasadzie siania i zbierania w odniesieniu do naszych finansów i wolności. Biblia sporo mówi o powodzeniu, w tym o powodzeniu finansowym. Czy wiesz, że w Piśmie Świętym jest ponad 2.000 wzmianek, mówiących o pieniądzach? Jezus często mówił o pieniądzach i bogactwie. Myślę, że gdyby Jezus pisał „Cuda Każdego Dnia”, to patrząc, jak często o nich wspominał w ewangeliach, byłyby tematem co trzeciego maila!  

Wierzę, że zrozumienie tych Bożych zasad prawdziwie uwolni Jego błogosławieństwo w twoim życiu! Poniższe wersety są kluczowymi w temacie pieniędzy: „Żaden sługa domu nie może służyć dwóm panom, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo jednemu będzie oddany, a drugim pogardzi. Nie jesteście w stanie służyć Bogu i pieniądzom. Temu wszystkiemu przysłuchiwali się faryzeusze, którzy kochali pieniądze i kpili sobie z Niego”. (Łukasz 16,13-14) Problemem nie są pieniądze same w sobie, ale miłość pieniędzy, przylgnięcie do nich. To dlatego religijni ludzie w tamtych czasach (faryzeusze) kpili z Jezusa. Oni kochali pieniądze! Bóg przekonuje nas, dla naszego dobra, byśmy nie kochali pieniędzy, bo stoi za tym moc duchowa. Bóg chce, byśmy byli szczęśliwi! On życzy nam i pragnie dla nas tego, co najlepsze!  

„Korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy jej ulegli, odeszli od wiary i przysporzyli sobie wielu zgryzot”. (1 Tymoteusza 6,10) Dalej Biblia mówi: „Nie bądźcie przywiązani do pieniędzy. Zadowalajcie się tym, co posiadacie. Bóg przecież obiecał: Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę”. (Hebrajczyków 13,5) Bóg obiecał, że nigdy cię nie porzuci. Nigdy cię nie zapomni, ani cię nie opuści. On ma moc i pragnienie by zatroszczyć się o twoje potrzeby. Wszystko jest Jego, nawet złoto i srebro. Czyż to nie uwalniająca wiadomość? Niech Bóg czyni cuda w twoim życiu, w tym i te finansowe, zaspakajając wszelką potrzebę.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...