Srebro i złoto należą do Niego!

31 grudnia 2017

"Moje jest srebro i moje jest złoto - oświadcza Pan Zastępów."
Aggeusz,2,8  

Kiedy wypisujemy świąteczne lub noworoczne kartki, najczęściej życzymy naszej rodzinie i przyjaciołom zdrowia, radości i pokoju, powodzenia itp. Powodzenie, w tym też to finansowe, jest dość częstym tematem w Biblii. Czy wiesz, że Biblia ponad 2000 razy nawiązuje do pieniędzy? Jezus wiele razy mówił o pieniądzach i bogactwie. Prawdę mówiąc, to jeśli popatrzeć na współczynnik ilości nawiązań do pieniędzy w ewangeliach, myślę, że gdyby Jezus pisał "Cuda Każdego Dnia', mówiłby o nich w co trzecim mailu! Tak, więc od czasu do czasu będę mówić o tych tematach ponieważ chciałbym byście rozumiejąc Boże zasady, również doświadczali błogosławieństwa!  

Oto jeden z kluczowych fragmentów na temat pieniędzy: "Żaden sługa domu nie może służyć dwóm panom, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo jednemu będzie oddany, a drugim pogardzi. Nie jesteście w stanie służyć Bogu i pieniądzom. Temu wszystkiemu przysłuchiwali się faryzeusze, którzy kochali pieniądze - i kpili sobie z Niego."
Łukasz 16,13-14  

Problemem nie są pieniądze same w sobie, ale miłość do pieniędzy, przylgnięcie do nich. To dlatego religijni ludzie tamtych czasów (faryzeusze) naśmiewali się z Jezusa. Kochali pieniądze. A jeśli Bóg zachęca nas byśmy nie kochali pieniędzy, to dla naszego dobra. Bóg chce byśmy byli szczęśliwi! I Jego pragnienia wobec nas są najlepsze!  

"Korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy jej ulegli, odeszli od wiary i przysporzyli sobie wielu zgryzot."
1 Tymoteusz 6,10  

Biblia mówi też... "Nie bądźcie przywiązani do pieniędzy. Zadowalajcie się tym co posiadacie. Bóg przecież obiecał: Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę."
Hebrajczyków 13,5  

Bóg obiecał, że nigdy cię nie porzuci. On cię nigdy nie zostawi ani nie opuści. On ma moc i pragnienie by zaspakajać wszelkie twoje potrzeby. Wszystko jest Jego, nawet srebro i złoto. A moją modlitwą jest by Bóg cię błogosławił we wszystkim w Nowym 2018 roku! Niech Bóg czyni cuda w twoim życiu, w tym i te finansowe, zgodnie z potrzebą!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...