Straciłeś motywację?

27 czerwca 2021

Chciałbym dzisiaj pomówić z tobą o tenisie. Przez ponad 15 lat miałem przywilej współpracować w TopChretien z moim przyjacielem Michaelem Foucaultem. Michael jest wielkim fanem tenisa i jednocześnie świetnym tenisistą w swojej kategorii. Kiedyś był nawet trenerem.
Michael opracował małą sztuczkę, dzięki której piłka tenisowa lepiej się odbija: jeśli piłeczki są nawet trochę wilgotne, kładzie je na grzejnik, by całkowicie wyschły. Ciepło w pewnym sensie „przywraca im wigor”, ułatwiając odbijanie się.

Jak to jest z tobą? Czujesz się czasami tak, jakbyś stracił „odbicie”? Stracił motywację do służby Bogu?
Duch Święty jest ci dany, by cię pocieszać, na nowo ożywić, by ci pomóc. Jezus powiedział o Nim, że jest „pocieszycielem” (Ewangelia Jana 14,16 oraz 26).
W oryginalnym języku greckim użyte jest w tym miejscu słowo paracletos, co oznacza „wezwany, by stał przy boku, obrońca, pocieszyciel, pomocnik”. Tak, Boży Duch został ci dany do pomocy! On na nowo może cię zmotywować do życia, do działania na Jego chwałę. Wierzę, że słuchając tej wspaniałej pieśni: „Holy Spirit” (Duchu Święty) w wykonaniu Jesus Culture, Duch Święty wypełni cię swoją obecnością.

Bądź stale połączony z Duchem Bożym. Zwracaj się do Niego. Odbieraj Jego życie, pokój, ciepło, łagodność, siłę. Niech On cię dzisiaj odnowi, przyjacielu!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...