Swoją postawą możesz sprowadzić niebo na ziemię!

22 maja 2020

Słowo Boże mówi, że życie i śmierć są w mocy języka. I to prawda. Osobiście jestem przekonany, że naszym postępowaniem możemy albo przynosić życie, albo śmierć ludziom wokół nas, jak i nam samym.

Tak więc, człowiek może zranić spojrzeniem, zabić słowem i pogrzebać milczeniem.
Zachowania odwrotne do tych są jednak możliwe – również dla ciebie!
Dla ciebie, który należysz do Boga, Pana wszechświata!
Dla ciebie, który zostałeś wykupiony krwią, nie pieniędzmi, jak czytamy o tym w Biblii (zobacz: 1 List Piotra 1,18-19). Dla ciebie, który uczyniłeś Chrystusa swoim Panem i stałeś się Jego uczniem.
Pamiętaj, że swoim spojrzeniem możesz podnieść kogoś przygnębionego!
Słowem możesz wywołać uśmiech na twarzy bliźniego!
Milczeniem możesz zapobiec pogorszeniu się sytuacji, nie dając się wciągnąć w kłótnię czy plotkowanie!

Ta piękna odpowiedzialność została ci powierzona przez Boga. Jesteś na tej ziemi, by kochać jak On, przebaczać jak On, działać jak On. Nie dzięki swojej sile, ale jak mówi Pismo Święte, dzięki Duchowi Świętemu! (zobacz: Księga Zachariasza 4,6). Dzisiaj sprowadź niebo na ziemię, miłość w ogniu walki, przebaczenie w ferworze kłótni. Dzisiaj, nawet jeśli nie jest to łatwe, bądź ambasadorem wartości Królestwa wszędzie, gdzie pójdziesz!
Zakończyliśmy dzisiaj cykl rozmyślań o przebaczeniu.
Dziękuję za to, że je czytałeś i modlę się, by Bóg cię błogosławił, i uzdolnił twoje serce do wybaczania w jeszcze większym wymiarze: sobie i innym.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...