Swoją postawą możesz sprowadzić niebo na ziemię!

4 maja 2018

Słowo Boże mówi nam, że życie i śmierć są w mocy języka, i to prawda... osobiście jestem przekonany, że naszym postępowaniem możemy albo przynosić życie albo śmierć ludziom wokół nas jak i nam samym.  

Tak więc, człowiek może zranić spojrzeniem, zabić słowem i pogrzebać milczeniem.
Zachowania odwrotne do tych, są jednak możliwe – również dla ciebie!
Dla ciebie, który należysz do Boga, Pana wszechświata!
Dla ciebie, który zostałeś wykupiony krwią, nie pieniędzmi, jak czytamy o tym w Biblii - zobacz 1 Piotr 1: 18-19
Dla ciebie, który uczyniłeś Chrystusa swoim Panem i stałeś się Jego uczniem...  

Pamiętaj, że swoim spojrzeniem możesz podnieść kogoś przygnębionego! Słowem, możesz wywołać uśmiech na twarzy bliźniego! Nawet milczeniem, możesz zapobiec pogorszeniu się sytuacji, nie dając się wciągnąć w kłótnię czy plotkowanie...  

Ta piękna odpowiedzialność została ci powierzona przez Boga. Jesteś na tej ziemi by kochać jak On, by przebaczać jak On, by działać jak On. Nie dzięki swojej sile, ale jak mówi Pismo Święte, dzięki Duchowi Świętemu! (zobacz Zachariasz 4,6) Dzisiaj, sprowadź niebo na ziemię, miłość w ogniu walki, przebaczenie w ferworze kłótni. Dzisiaj, nawet jeśli nie jest to łatwe, bądź ambasadorem wartości Królestwa, wszędzie gdzie pójdziesz!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...