Szczęście… Gdzie go szukać?

16 czerwca 2021

To pytanie często pojawia się w mediach: „Czy szczęście istnieje?”. A jeśli tak, to gdzie go szukać?
Biblia mówi o szczęściu przynajmniej w dwóch fragmentach: w Psalmie 1,1 i w Ewangelii Mateusza 5,1-12. Przyjrzyjmy się im.

„Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców” (Psalm 1,1). Psalm rozpoczyna się od słowa „szczęśliwy” czyli „błogosławiony”, którego Jezus użył w czasie swojego pierwszego kazania – Kazania na Górze (zobacz: Ewangelia Mateusza 5,1-12).
Czy wiesz, że oba te słowa – hebrajskie esher i greckie makarios – znaczą „szczęśliwy”? Bóg chce, byś był szczęśliwy. Wszystko, co On robi i mówi w swoim Słowie ma na celu twoje szczęście, prawdziwe szczęście. Tak!

Wierzę, że to również jest świadectwem dla twoich przyjaciół i tych, z którymi masz kontakt na co dzień. Kiedy widzą cię radosnego pomimo okoliczności, to dziwią się i zastanawiają: „Ten człowiek ma coś innego... Co to jest?”.
Kiedy idziesz Bożą drogą, w zgodzie z Jego Słowem, świecisz Jego światłem. Roznosisz Jego pokój. I to ma wielką siłę! Twoje życie opowiada o cudownych Bożych dziełach. Życie z Nim dzień po dniu – to jest szczęście. Wchodzenie w Jego ślady – to jest szczęście.
Bądź szczęśliwy, i niech to emanuje z ciebie!

Gdzie jest szczęście? Jest w tobie i nosi imię: Jezus!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...