Szok kulturowy

13 stycznia 2023

Kiedy pytano Ukraińców, co myślą o Polakach – wielu mówiło, że są fajni, wyluzowani, spokojni, uśmiechnięci, wcale tyle nie piją. Pewne stereotypy padły.
Cały czas ktoś cię obserwuje, przygląda się temu, jak żyjesz. Biblia przypomina:
„W żadnym wypadku nie naśladujcie świata, który was otacza, lecz pozwólcie, by Słowo Najwyższego przemieniało wasz sposób myślenia na nowy, tak abyście mieli zdolność rozpoznawania, co jest wolą Boga, a szczególnie tego, co jest dobre, co Bogu miłe, a co doskonałe” (Rz 12,2). Czy patrząc na twoje życie, inni powiedzą: „O, ci chrześcijanie są fajni, zmieniam o nich zdanie”? Dla kogo dzisiaj możesz być dobrym świadectwem? Jak możesz pokazać Bożą miłość, której inni tak bardzo szukają i potrzebują? Miłość, która zadziała jak szok kulturowy dla kogoś, kto żyje w całkiem innej rzeczywistości. Jesteś, wolnym człowiekiem, jeśli przyjmujesz tę wolność z rąk Jezusa (patrz Ga 5,1). Wolność, którą masz, pozwala ci patrzeć z miłością i szacunkiem na innych i modlić się o tych, których spotykasz po drodze.

„Bo wy do wolności powołani zostaliście; tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości” (Ga 5,13). Apostoł Paweł pisał nawet: „Dla Żydów stałem się jako Żyd, aby Żydów pozyskać, dla tych którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem (…) aby ich pozyskać, dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać, dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby zbawić przynajmniej niektórych” (1 Kor 9,20-21). Czy masz w sobie gotowość na takie poświęcenie? To nie jest łatwe. To rezygnowanie ze swojej wygody, czasu i przywilejów. Ale tak naprawdę to jedyne przykazanie, które Jezus tobie i mnie zostawił. Nie ma nic ważniejszego.

Bądź dla kogoś dzisiaj światełkiem w jego ciemnym tunelu.

„Panie, dziękuję Ci, że mogę żyć w Twoim świecie – świecie miłości, pokoju i radości. Dziękuję, że chcesz być moją siłą i motywacją do postępowania zgodnie z prawami i oczekiwaniami, które ustanowiłeś. Pomóż mi dzisiaj okazać Twoją miłość komuś, kto bardzo jej potrzebuje. W imieniu Jezusa, amen”.  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...