Szukaj, a znajdziesz!

25 sierpnia 2019

Wierzę, że przed nami wspaniały tydzień. Zaczynamy serię 7 rozmyślań, podczas których będziemy uczyli się, co to znaczy szukać Bożego Królestwa. Wszyscy pragniemy czegoś więcej i wszyscy mamy pewne oczekiwania w naszym życiu: chcemy być szczęśliwi, odnosić sukcesy w pracy i w życiu osobistym, chcemy być zdrowi, umieć pokonywać własne słabości itp.
Razem będziemy chcieli na nowo odkrywać znany fragment, w którym Jezus przypomina nam, że wszystko możemy znaleźć w Bogu:
„Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane”. (Mateusz 6,33), chciałbym, byś zadał sobie następujące pytanie: „Do czego dążę?”
Czy zabiegasz o…
- równowagę i rozkwit swojego małżeństwa,
- wychowanie swoich dzieci w poznaniu Jezusa,
- sukcesy w życiu zawodowym,
- utrzymanie swojej rodziny…?
Czyli – czy zabiegasz o to, by być szczęśliwym?

Wszystkie te sprawy są uzasadnione, dobre i pochwalane przez Boga: On cię do tego zachęca i chce dać ci w tym pomoc. Tak naprawdę Jego wolą jest być dla ciebie źródłem błogosławieństwa. Dość często myślimy, że szczęście jest na zewnątrz nas i zależy od okoliczności. Gdzieś tam w środku tkwi w nas przekonanie” „Jak tylko to osiągnę, wtedy będę szczęśliwy…”. Ale Bóg chce nas nauczyć, że jedynym prawdziwym dawcą szczęścia jest On sam. Dlatego to Jego musimy szukać przede wszystkim. W swoim pierwszym kazaniu, zwanym Kazaniem na Górze (zob. Mateusz 5,1—48), Jezus wypowiedział słowo „błogosławiony” dziewięć razy… użyte tam greckie słowo ‘makarios’ oznacza również ‘szczęśliwy’.
Tego stanu możemy w pełni doświadczyć tylko poprzez głęboką relację ze Stwórcą naszych dusz.
W Nim masz wszystko (zob. List do Kolosan 2,10) , w Nim żyjesz, poruszasz się i jesteś (zob. Dzieje Apostolskie 17,28) . Zachęcam cię, byś szukał Go z pasją i pozwolił Mu się znaleźć – także podczas słuchania tej poruszające pieśni w wykonaniu Lauren Daigle „First” („Najpierw”).
Co ciekawe, kiedy Bóg zachęca nas, byśmy to Jego najpierw szukali… Z Jego strony, to ty, jesteś tym, którego On szuka przede wszystkim.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...