Szukaj pokoju zawsze i na wszelkie możliwe sposoby

19 marca 2020

„A sam Pan pokoju niech was darzy pokojem zawsze i na wszelki sposób” (2 List do Tesaloniczan 3,16). Bóg nie tylko może dać ci pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, ale On sam jest pokojem.
Biblia potwierdza, że On jest Księciem Pokoju. Jest definicją stałości. W Nim nie ma żadnej zmienności ani cienia odmiany.
- W samym środku fałszywych oskarżeń znajdziesz pokój.
- Doznając niesprawiedliwości czy pogardy, zakosztujesz pokoju.
- Walcząc o zdrowie, poznasz, czym jest pokój.
- W odpowiedzi na groźby wobec twojej rodziny doświadczysz pokoju.

Jeśli twoje życie należy do Boga pokoju, Jego boska natura manifestuje się w tobie. Otrzymałeś pogodne serce i radosnego ducha. Modlę się, byś słuchając teraz tej pięknej pieśni uwielbienia „On jest naszym pokojem”, doświadczył w pełni Bożego pokoju.

Wypowiedz razem ze mną: „Ojcze, jesteś moim pokojem. Właśnie teraz otrzymuję od Ciebie pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. W imieniu Jezusa, amen”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...