Ta postawa przyniesie Boże przyspieszenie w twoim życiu.

21 września 2019

Kontynuujemy nasze rozważania o tym, co jest istotne, byśmy mogli doświadczyć Bożego przyspieszenia. Czy – podobnie jak ja – byłeś kiedyś poruszony „jaśniejącą” postawą kogoś, kto właśnie wszedł do pomieszczenia…? Pewnego dnia, kiedy razem z żona pojechaliśmy do szpitala, podeszła do nas jedna z pacjentek, by nam podziękować. Nie znała nas, ale celowo podeszła, by wyrazić swoją wdzięczność, ponieważ nasza postawa bardzo ją poruszyła. Najlepszym nastawieniem, jakie można mieć do życia, jest nastawienie wdzięczności. Kiedy jesteśmy wdzięczni Bogu za wszystko, co nam daje, nasze życie staje się błogosławieństwem.  

Czasami w życiu bywa ciężko; do tego stopnia, że już nie potrafimy go unieść, a ból jest bardzo rzeczywisty. Nasz Bóg jednak jeszcze z nami nie skończył! Jego łaska jest nowa każdego poranka, a nasza wdzięczność wobec Niego zmienia nasz nastrój i atmosferę dookoła – ma na nas dobry wpływ i korzystają z tego również wszyscy ludzie wokół nas. Mam dla ciebie dobrą wiadomość: postawy wdzięczności można się nauczyć! Apostoł Paweł napisał: „Mówię to nie z powodu moich potrzeb, bo nauczyłem się cieszyć tym, co jest” (List do Filipian 4,11).  

Pomyśl o Pawle i Sylasie, którzy w środku nocy, będąc w piwnicznym lochu, po tym jak zostali wychłostani… śpiewali i chwalili Boga! Bóg wykorzystał ich postawę i przemienił wdzięczność w trzęsienie ziemi oraz nadzwyczajne błogosławieństwo. To zdarzenie było istotne do tego stopnia, że strażnik więzienny i jego rodzina tamtej nocy zostali ochrzczeni! (Dzieje Apostolskie 16,22—36).  

Drugim sekretem doświadczenia Bożego przyspieszenia jest zatem… bycie wdzięcznym w każdym czasie! Wdzięczność czyni życie błogosławieństwem. To błogosławieństwo zaczyna się od ciebie, ale rozciąga również na innych!  

Zachęcam cię, byś uczynił to codzienną swoją praktyką – zacznij od podziękowania za wszystko, co masz; nawet za to, co wydaje ci się mało ważne. Zapisz to wszystko wieczorem w swoim dzienniku wdzięczności i połóż się spać z sercem wypełnionym dziękczynieniem. Następnego poranka zrób to samo! Ja postępuję tak każdego dnia rano i wieczorem – by każdy dzień był cudem.  

Życzę ci błogosławionego i pięknego dnia!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...