Taktyka diabła…

15 grudnia 2018

Jeśli twój komputer został kiedyś zaatakowany przez wirusa, to wiesz, że nie jest łatwo go przed tym zabezpieczyć. Te wirusy przenoszą się z komputera na komputer, podobnie jak ludzkie wirusy przenoszone są z człowieka na człowieka. Taktyką diabła, cytując C.S. Lewis'a, jest tworzenie wirusów. Diabeł przez tysiące lat w swoich laboratoriach produkował wirusy, które miały atakować i niszczyć Bożych ludzi. Spośród wielu wymienię teraz dwa z nich: - Wirus potępienia: diabeł, wiedząc, że sam jest potępiony, dąży do tego by potępiać (karać, gnębić) i ściągać innych w bagno potępienia, sprawiając, że zapominamy o prawdzie, o której mówi list do Rzymian 8,1 : „Teraz zatem nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, którzy nie według ciała ale według Ducha postępują”.  

- Wirus oskarżenia: Biblia nazywa diabła „oskarżycielem braci”. On jest mistrzem w roznoszeniu tego wirusa poprzez pogłoski, plotki, obmowę... z nadzieją, że osoba zarażona nim, zainfekuje innych. Najlepszym sposobem walki z tymi złośliwymi wirusami jest mieć w sobie antidotum: Ducha Świętego! Duch Święty nigdy nie złapie żadnego wirusa, a co więcej, On ochroni nasze serca i myśli w Jezusie. Zachęcam cię, byś pomodlił się razem ze mną... „Duchu Święty, dziękuję Ci, że żyjesz we mnie. Jesteś moim opiekunem i pocieszycielem. Przyjdź i wypełnij mnie Swoją radością i pokojem. Postanawiam wierzyć w prawdę Jezusa, mojego Zbawiciela, który wyzwolił mnie od potępienia i broni mnie przed wszelkim oskarżeniem. W Twoim imieniu, amen”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...