Ten, który zaspokaja doskonale

18 sierpnia 2022

Ta piękna historia, która miała miejsce w życiu Mojżesza, historia Bożego objawienia i zapewnienia o Jego obecności, jest dla nas dzisiaj wielką pociechą i nadzieją. Bóg jednak nie poprzestał na tym. Posłał do nas swojego Syna, byśmy mogli być całkowicie pewni, że On jest z nami blisko.

Czy wiesz, że Jezus kilkakrotnie przedstawił się tymi samymi słowami: „JA JESTEM”? Dla Żydów imię Jahwe było tak święte, że nawet go nie wymawiali.
Kiedy Jezus w ogrodzie Getsemani powiedział o sobie „JA JESTEM”, wszyscy padli przed Nim na twarz (J 18,6). Jan, uczeń Jezusa, osobiście rozpoznał w Nim świętego, odwiecznego Boga. Urzekła mnie ta szczególna scena, pięknie oddana w serialu „The Chosen”. Osobiste odkrycie tej prawdy zmieniło wszystko w życiu Jana. W swojej Ewangelii wielokrotnie się na to powołuje. Już na początku pisze: „ON JEST Słowem Boga – Jego Wyrazem – sensem, treścią i odwieczną istotą przekazu Najwyższego. Z Niego wszystko się wzięło i w Nim miało swój początek. A skoro odwieczne Słowo Boga w istocie swej jest z Boga, oznacza to, że ON JEST odwiecznym Bogiem” (J 1,1-4).

Kiedy Jezus szedł po wzburzonym morzu w kierunku łodzi uczniów, ci bardzo się przestraszyli. Usłyszeli wtedy: „Nie bójcie się, przecież to JA JESTEM” (J 6,20). Przed swoją śmiercią Jezus dodawał swoim uczniom otuchy: „Mówię o tym już teraz, zanim się to wydarzy, abyście – gdy się to stanie – nadal ufali, że JA JESTEM” (J 13,19) .
Przyjacielu, Bóg, Jezus, stanowi twoje wielkie „JA JESTEM” i chce zaspokoić tęsknoty, które masz w sercu. Czy w Nim szukasz ich spełnienia? Bóg jest tym, w którym masz wszystko. Czy On ci wystarcza? Zbudowaliście tę szczególną, osobistą więź, dzięki której możesz upewnić się, kim On jest? Widzisz w Nim swojego wielkiego Boga? Takiego, który wszystko może? Który jest od początku i który będzie – również z tobą, bo takie ma imię, a swojego imienia się nie zaprze?

Może jak Mojżesz na pustyni pytasz: „Kim jesteś?”. A Jezus ci odpowiada: „Ja Jestem, który jestem”.
Tym, który wypełnia wszystko, który chce wlać w twoje życie nowy sens i cel.  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...