To CIEBIE On woła!

14 września 2019

Bardzo poruszają mnie e-maile od czytelników „Cudów Każdego Dnia”. Czasem sprawiają mi wielką radość, zwłaszcza kiedy mogę przeczytać takie słowa: „Moje życie się zmieniło. Całkowicie. Teraz wiem, że Bóg kocha mnie bezwarunkowo”. Bogu niech będzie chwała! Czasem zaś modlę się, a nawet płaczę, kiedy czytam o naprawdę trudnych sytuacjach.  

Chcę ci dzisiaj powiedzieć: jesteś odważny, masz siłę, której potrzebujesz… Pan ci ją dał. Dysponujesz wszelkimi środkami i możliwościami, ponieważ to, co jest niemożliwe dla człowieka, jest możliwe dla Boga. Bóg dał ci Swojego Ducha, Swoją obecność, Swoje życie i Swoją miłość.  

Wierzę z całego serca, że dasz radę wejść na tę górę, przepłynąć przez to wzburzone morze, przedostać się na drugi brzeg, opuścić ten tunel i zobaczyć światło. Bądź dzielny, przyjacielu! Bóg jeszcze nie powiedział ostatniego słowa! Pamiętaj, że to, co dla człowieka niemożliwe, dla Boga jest okazją do działania. Kiedy jesteśmy u kresu wytrzymałości, to dla Boga okazja, by okazać nam swoją pomoc, na którą możemy liczyć zawsze w trudnym czasie (zob. Psalm 46,1).  

Tak, jesteś mocny! Tak, jesteś odważny! Otrzymałeś to od Pana. Wiem i wierzę w to. „Bądź mocny i mężny, ty bowiem oddasz w dziedzictwo temu ludowi ziemię” – powiedział kiedyś Pan do pewnego człowieka (zob. Jozue 1,6a), a dzisiaj mówi to również do ciebie: „Bądź mocny i mężny, bo to ciebie powołuję”! Chciałbym teraz pomodlić się o ciebie: „Modlę się, by Twój pokój go/ją otoczył i by Twoja doskonała miłość usunęła wszelki strach. Proszę Cię, byś napełnił Swoje dziecko siłą i odwagą. W cudownym imieniu Jezusa, amen!”  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...