To czas nadzwyczajnego uzdrowienia!

13 września 2018

Przez ostatnie kilka dni zachęcałem cię byś włączył "przycisk zasilania wiary", by doświadczyć cudu, na który czekasz. Trzymaj się mocno Boga cudów, bez względu na koszt i stój mocno!  

Ostatnio szczególnie poruszyła mnie historia Zuzy i jej walka z rakiem szyjki macicy. "Objawy zaawansowanego raka były już ewidentne”, pisze Zuza. „Lekarz powiedział mi, bym zwróciła się do Boga, bo on już nic więcej nie może dla mnie zrobić. Prosiłam o wasze wsparcie w modlitwie, a sama też wołałam do Wszechmogącego Boga, by mnie uratował, i On przychylił się do mojej prośby. Mam przed sobą wyniki, nie ma ani śladu raka. Stoję oniemiała przed Bogiem, który czyni cuda. Tak, On jest wierny, On jest prawdziwy, On może wszystko. Wypełnia mnie niewypowiedziana radość".  

Zuza postanowiła zaufać Bogu w modlitwie, z wiarą, a On odpowiedział! Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba się nie zmienił! Właśnie tak jest z Bogiem. Kiedy w Nim złożysz swoje zaufanie, On będzie działał. On słyszy i odpowiada na modlitwy. On uhonoruje twoją wiarę! Era cudów nie przeminęła. Czas Bożego uzdrawiania nie minął. Mocno wierzę, że nasz Bóg nadal działa i dzisiaj. Modlę się, by On działał w twoim życiu, odpowiadając na potrzeby! Zachęcam cię byś posłuchał pieśni w wykonaniu Chrisa McClarney'a, "God of Miracles" (Bóg Cudów)  

Niech Bóg cię błogosławi i leczy! W imieniu Jezusa!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...