To mnie obraża…

11 lutego 2023

Jezus zapowiadał, że w ostatecznych dniach ludzie będą czuli się zrażeni, obrażeni, zgorszeni i nawzajem zaczną się nienawidzić. Czy wiele z tego nie obserwujemy już teraz? Tak łatwo rzucać nam w emocjach słowa, które ranią i bolą. Powoduje to podziały i niepowetowane straty. Sama muszę uważać, by nie urazić kogoś nieoględnym słowem, kiedy zaczyna się dyskusja na tematy polityczne. To przerażające, jak łatwo nam obrażać się nawzajem. Tak jakby uprzejmość i szacunek przestawały obowiązywać w chwili, kiedy emocje biorą górę.

Obrażanie siebie nawzajem, obrażanie się na innych ochładza relacje, zrywa więzi. Prowadzi do podziałów w rodzinach, wśród przyjaciół, a nawet w kościołach. Czy wiesz, że obrażanie się i w konsekwencji brak przebaczenia jest ulubioną bronią szatana przeciwko królestwu Bożemu? Jako wierzący powinniśmy znać tę taktykę, by nie stać się jego ofiarami.
Posłuchaj, co pisze apostoł Paweł: „Komu zaś wy wybaczacie, temu i ja. Wybaczam – jeśli coś było do wybaczenia – ze względu na was, w obliczu Chrystusa, aby się nie dać wykorzystać szatanowi.
Jego intrygi są nam przecież znane” (2 Kor 2,10-11).

Salomon zaś odnotował: „Milczenie w sprawie cudzych upadków świadczy o miłości, a ciągłe ich wypominanie niechybnie niszczy relacje” (Prz 17,9).
Jeśli ktoś cię zranił, kluczem do tego, by poczuć się od tego wolnym, jest wybaczenie. Wybaczając, sprawisz, że twoja miłość nie oziębnie. Za każdym razem, kiedy masz gotowość, by odpuścić obrazę, pielęgnujesz relację – i jak ktoś bardzo obrazowo powiedział: „dajesz diabłu po pysku”. Ale co najważniejsze, to podoba się Bogu i w ten sposób przynosisz Mu chwałę.

„Nie oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę. Przeciwnie, każdemu życzcie dobrze, gdyż zostaliście powołani, aby odziedziczyć to, co najlepsze” (1 P 3,9).
Duże wyzwanie na dzisiaj? Możesz z Bożą pomocą zareagować inaczej niż zwykle.

„Panie, Ty wiesz lepiej niż ktokolwiek, jak często się obrażam. Proszę Cię, daj mi swoją łaskę i naucz reagować inaczej. Chcę być przykładem i inspiracją dla innych. Ucz mnie wybaczać, nie zważać, nie wypominać. Być tym, kto czyni pokój. Dziękuję za Twoją łaskę, która wnosi ukojenie w moje serce. Oddaję ci dzisiejszy dzień i wszystkie rozmowy. W imieniu Jezusa, amen”.  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...