To niesprawiedliwe

1 lipca 2022

Jak często w ciągu dnia zdarza ci się krzyknąć: „To niesprawiedliwe”? Czy dobrze myślę, że coraz częściej? Codziennie słyszymy o dramatycznych wydarzeniach, pełnych przemocy i agresji. Coraz więcej bezprawia, okrucieństwa i zwykłej złości. To, co dzieje się na Ukrainie, woła o pomstę do nieba. Barbarzyńskie zachowania przekraczają naszą wyobraźnię. A jednak robią to ludzie, których kilka miesięcy wcześniej nigdy byśmy o to nie podejrzewali.

Może i ciebie dotknęła jawna niesprawiedliwość? Pominięto cię przy awansie, nie udało ci się dostać pracy, bo ktoś inny po znajomości ją sobie załatwił? Może sędzia wydał w twojej sprawie niesłuszny wyrok? Czy – jak mi się to przytrafiło – złodziej okradł cię z czegoś cennego? Na świecie nie ma i nie będzie sprawiedliwości, choć jest ona pragnieniem większości z nas. Na początku, po stworzeniu, wszystko działało zgodnie z najwyższymi standardami moralnymi. Grzech jednak to zniszczył.

Psalmiści bardzo często poruszają temat niesprawiedliwości w tym świecie i modlą się o to, by Bóg przywrócił swoją sprawiedliwość. By ujął się za tymi i interweniował w sprawie tych, którzy są słabi, biedni, upokorzeni, bezsilni. Czy wiesz, że Bóg bardzo poważnie traktuje niesprawiedliwość?
W Psalmie 89 tak czytamy: „Na sprawiedliwości i prawie opiera się Twój tron, łaska oraz prawda znaczą Twą obecność” (Ps 89,15).

Bóg kocha sprawiedliwość:
„Gdyż Pan kocha sprawiedliwy sąd i nie opuszcza Jemu oddanych – przestępcy będą zniszczeni na wieki (…) Widziałem bezbożnego okrutnika. Rozpierał się jak dorodne drzewo, ale przeminął na wieki; nie ma go już (…) Przyszłość bowiem należy do niosących pokój (…) Pan jest ich zabezpieczeniem w czasie prześladowań” (Ps 37,28-39).

Tak, jeśli dotknęła cię jakaś niesprawiedliwość, szukaj schronienia w Bogu, On jest twoim zabezpieczeniem. On jest Bogiem, Panem i Królem, suwerennym nad całym stworzeniem, nad wszystkim, co dzieje się w tym świecie czy w twoim domu. On niesie nadzieję, że to, co niesprawiedliwe, przeminie. Ciebie natomiast zachowa.  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...