Toczy się bitwa o twój umysł!

24 kwietnia 2022

Chciałabym, abyśmy przez kilka kolejnych dni przyjrzeli się bliżej naszym myślom.
Już mądry król Salomon pisał „Jak człowiek myśli w sercu swoim, takim jest” (Prz 23,7). Chcesz wiedzieć, jaką osobą jesteś? Przyjrzyj się swoim myślom. Bo nie tyle określa cię to, co mówisz, ale to, jak myślisz.
A więc o czym myślisz przez większość czasu? Na czym budujesz?
Myśli człowieka zawsze muszą się na czymś oprzeć, dlatego apostołowi Pawłowi zależało, by Filipianie nastawili swoje umysły na to, co właściwe.

„W końcu, bracia i siostry, myślcie tylko o tym, co prawdziwe i szlachetne, co jest sprawiedliwe i czyste. Bądźcie przesiąknięci życzliwością i przychylnością, koncentrując swoje myśli tylko na tym, co ma prawdziwą wartość, co jest miłe Bogu i godne pochwały” (Flp 4,8 NPD).

Pamiętaj, że o twój umysł toczy się wojna. Diabeł będzie próbował odebrać ci pokój i nastawienie serca na przyjmowanie tego, co Bóg ma dla ciebie przygotowane.
Czy nie jest tak, że wystarczy czasem jakiś drobiazg, żeby wytrącić nas z równowagi? Nagle stajemy się kąśliwi, wybuchamy, reagujemy zupełnie nieadekwatnie albo zaczynamy się martwić, wyolbrzymiać czyjeś słowa, itp.? Bo nasze myśli wpływają na nasze uczucia, a w konsekwencji na nasze reakcje.
Dlatego Biblia zachęca byś na wejściu do swojego umysłu postawił straż, weryfikującą wszystko, co do niego wchodzi. Paweł pisze, że taką strażą chroniącą nasze serce i myśli w Jezusie Chrystusie jest Boży pokój, który przewyższa wszelki rozum.

Twoim największym dobrem są kolejne 24 godziny. Jak chcesz je przeżyć? Wiele tematów będzie walczyło o twoją uwagę poprzez: media społecznościowe, telewizję, internet, innych ludzi. Nie pozwól, by przejęły kontrolę, zmarnowały twój dzień i odebrały ci pokój.
Może dobrym pomysłem będzie nauczenie się jakiegoś wersetu na pamięć, który będziesz powtarzać sobie w ciągu dnia? Na przykład:
„A pokój Boży który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc i myśli waszych w Chrystusie Jezusie” (Flp 4,7).  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...