Twój Bóg żyje!

3 listopada 2017

Niektórzy mówią "Bóg nie żyje" ...inni myślą "Boga nie ma”. Jednak, Ten który uczynił świat, Ten który dał swojego jedynego Syna, Ten który dał swoje życie, Ten powstał z martwych, i żyje.  

Twój Bóg żyje by cię... Wybawić Psalm 144,2
Uzdrowić Jeremiasz 17,14
Wzmocnić Psalm 118,14
Podtrzymać Psalm 3,5
Dać ci radość Jan 15,11
Dać ci ducha mocy 2 Tymoteusz 1,7
Uwolnić cie od przeszłości i błędów 2 Koryntian 5,17
Przebaczyć ci Psalm 85,2  

Raduj się! Pan pragnie obdarzać cię życiem i mocą zmartwychwstania. On chce cię inspirować swoim Duchem Świętym, wypełniać poczuciem bezpieczeństwa, i pomagać ci ufać Jemu każdego dnia. Amen, twój Zbawiciel naprawdę żyje!  

Módl się ze mną: Panie, ty żyjesz! Czyń w moim życiu wszystko co chcesz... niech moc twojego zmartwychwstania mnie wypełni. Modlę się w twoim imieniu, amen.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...