Twoja wiara zostanie nagrodzona.

29 lipca 2019

Czy wiesz, że należysz do grupy szczęśliwych ludzi?
„Wtedy Jezus powiedział: Uwierzyłeś dlatego, że Mnie zobaczyłeś? Szczęśliwi, którzy nie zobaczyli, a jednak uwierzyli”. (Jan 20,29) Ponieważ uwierzyłeś, nie widząc, Jezus nazywa cię „szczęśliwym”. Jeśli wierzysz, nie oglądając czy dotykając Jezusa swoimi rękami, wiedz, że taka wiara, która wierzy w to, co niewidzialne, ma wielką wartość!
- Twoja wiara jest dla Boga cenniejsza niż złoto, bo On wie, że wierzysz, nie oglądając –wierzysz niezależnie od ceny, czym potwierdzasz swoją wiarę. (zob. 1 Piotr 1,7)
- Twoja wiara podoba się Bogu; tak, bez wiary nie można się Mu podobać. Wiara, że Bóg istnieje, jest wspaniałym dowodem miłości do Niego. A On nagrodzi cię za ten akt wiary. (Hebrajczyków 11,6)
W życiu jednak przechodzimy przez różne zawirowania. Kiedy przychodzą trudności, strach lub wątpliwości potrafią opanować nasze myśli. Czy wiesz, że strach jest przeciwieństwem wiary i jest mocniejszy od ciebie? Gdy ogarnia cię niepokój, może być ci trudno wierzyć, mimo że nie widzisz rezultatów. Pamiętaj, że On cię rozumie! Sam Jezus doświadczył ogromnej udręki w Ogrodzie Getsemane, kiedy zbliżał się czas jego śmierci na krzyżu.

Dlatego chciałbym dodać ci otuchy. Nie bój się całkowicie zaufać Jezusowi. On cię nigdy nie zawiedzie ani nie oszuka! Czy On cię kiedykolwiek zostawił albo rozczarował? Z Jezusem jesteś na właściwej drodze. Wytrwaj! A twoja wiara zostanie nagrodzona…  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...