Twoje działanie ma wieczną wartość!

5 sierpnia 2021

Co się dzieje, kiedy uświadamiasz sobie, jak bardzo Jezus cię kocha?

Pewnego dnia Jezus przebywał w domu Szymona w Betanii. Podeszła tam do Niego pewna kobieta i wylała na jego głowę pachnący olejek, który przyniosła ze sobą (Ewangelia Mateusza 26,7).
Ta kobieta bardzo kochała Jezusa. Dosłownie przelała na Niego swoją miłość. Jednak pozostali goście, a nawet uczniowie Jezusa, byli zszokowani jej zachowaniem – za pieniądze ze sprzedaży tych perfum można by przecież pomóc biednym!
Jezus stanął w jej obronie. Dla Niego to, co uczyniła, było wspaniałym aktem miłości. Dodał także, że gdziekolwiek będzie głoszona ewangelia na świecie, ludzie opowiadać będą także o tym, co uczyniła.

Minęło ponad 2000 lat od tego wydarzenia. Ta kobieta z pewnością nigdy by nie pomyślała, że jej czyn będzie wspominamy przez kolejne wieki. Wiele bohaterskich czynów niezwykłych mężczyzn i kobiet w historii zostało całkiem zapomnianych, ale nadal na całym świecie opowiadana jest historia o tym, co uczyniła ta kobieta dla Jezusa tamtego dnia!

Kiedy odkrywasz, jak bardzo Jezus cię kocha, jest w tobie tylko jedno pragnienie: by okazać Mu swoją miłość. Być może inni pomyślą, że to strata energii i czasu, a może nawet że to szaleństwo, ale jakże bezcenne jest to w oczach Bożych. Wartość tego czynu przekracza bariery czasu i trwa wiecznie!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...