Twoje przeznaczenie może się zmienić!

10 marca 2018

Oto co mówi Biblia... "Gdyż Ja wiem, jakie wiążę z wami plany - oświadcza Pan. - To plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę dać wam szczęśliwą przyszłość i uczynić was ludźmi nadziei".
Jeremiasz 29,11  

Nie wiem czy masz dobre czy złe wspomnienia z lekcji gramatyki, ale dzisiaj, chciałbym cię zabrać na nią na moment! Nasz werset dnia zaczyna się krótkim słowem, które jest tak ważne, chociaż składa się zaledwie z czterech liter ... to słowo "gdyż".  

Może pamiętasz, że "gdyż' jest takim integrującym łącznikiem podobnie jak inne słówka: i, ale, albo, jednak, ani, tak więc...
Ludzie często używają spójnika "ale". Mówią ci, że to dobry pomysł, "ale..."! „Mógłbyś to zrobić, ale..."! „To jest wspaniałe, ale..."! Bardzo często pojawia się to "ale'. "Ale" to bardzo ludzkie słowo, często negatywne, blokujące i zniechęcające.
Być może teraz właśnie zmagasz się z takim "ale" w swoim życiu? To krótkie słówko tak łatwo może powstrzymać twój rozwój... Bóg nie mówi "ale". On mówi "Gdyż"! Gdyż Ja wiem jakie plany mam dla ciebie ...  

Werset z ewangelii Jana 3,16, będący wspaniałym podsumowaniem całego biblijnego przesłania, również rozpoczyna się słowem "gdyż". "Gdyż Bóg tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginał, ale miał życie wieczne".
Jan 3,16  

"Gdyż", przedstawia Boga i Jego Syna Jezusa, zgubionemu i umierającemu światu, a także wszystkim "niemożliwym" sytuacjom w twoim życiu.
"Gdyż" to Boże działanie w twoim życiu... Boża pomoc jest uruchomiona, Jego aniołowie są wysłani, Jego przychylność okazana.
"Gdyż" to Boże spoiwo, spoiwo dla twojego życia!  

Tak więc Boże "gdyż” jest łącznikiem pomiędzy twoim życiem, a twoim przeznaczeniem.  

Jaka fraza rozpoczynająca się od "ale" ciągle brzmi ci w uszach?
"Ale masz za mało tego czy tamtego ..." "Ale to jest niemożliwe..."
"Ale jesteś za stary/za młody...." "Ale nie poradzisz sobie.."  

Czy chciałbyś pozwolić Bogu by zmienił twoje przeznaczenie i w miejsce „ale” wprowadził swój boski spójnik „Gdyż Bóg...”  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...