Twoje serce jest Jego mieszkaniem

29 listopada 2020

„Światłem spowijasz się jak szatą i niebiosa rozciągasz niczym namiot. Na wodach wznosisz piętra swoich komnat, obłoki czynisz swym rydwanem, lecisz na skrzydłach wiatru. Swoimi posłańcami czynisz wichry, swoimi podwładnymi – płomienie ognia. Ziemię oparłeś na jej podstawach i nie zachwieje się na wieki (Psalm 104,2-5).

On był, On jest i On trwa na wieki! Bóg przyodziewa się w światłość, a blask Jego majestatu wypełnia wszechświat. Oceany i morza opiewają Jego dostojność. Góry są świadkami Jego mocy i chwały. Tyle w Nim piękna i siły. I tyle miłości do ciebie.
Bóg jest dookoła ciebie, przyjacielu. Nie bój się ani ludzi, ani okoliczności – Bóg tam jest. Nie pozwól, by strach się zadomowił, bez względu na trudności, jakie Covid-19 spowodował w twoim życiu. Twoje serce nie jest mieszkaniem dla strachu. Twoje serce nie jest miejscem na wątpliwości czy chwiejność. Twoje serce ma przywilej być mieszkaniem Ducha Świętego. Duch Boży wybrał cię na miejsce swojego pobytu!

Poświęć dzisiaj chwilę, żeby przypomnieć sobie, kim jesteś w Chrystusie: „Kto natomiast połączył się z Panem, jest z Nim jednym duchem” (1 List do Koryntian 6,17).
Jesteś silny, odważny, niewzruszony i wypełniony ponadnaturalnym, Bożym pokojem!
Przyjacielu, Bóg uczynił twoje serce swoim mieszkaniem.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...