Tylko Bóg może zbadać twoje serce.

8 sierpnia 2021

Jedynie Bóg może oczyścić twoje serce i przemienić twoje życie.

Wielu wierzących zastanawia się, co może zrobić, by stać się świętymi, by być bardziej podobnymi do Jezusa. Czy też o tym myślisz? Pragnienie, by Bóg cię przemieniał, jest bardzo dobre – to właściwa droga. Ale jak masz się zmieniać? Czy to może stać się dzięki twoim własnym wysiłkom? Biblia w Ewangelii Jana 17,17 wyjaśnia: „Poświęć ich do życia w prawdzie; Słowo Twoje jest prawdą”. Nie staniesz się świętym tylko dzięki swoim wysiłkom. To czyni w tobie twój Niebiański Ojciec poprzez swoje Słowo i swojego Ducha!

Zachęcam cię, byś:
- poprosił Ducha Świętego, by zbadał twoje serce;
- czytał i rozmyślał nad Jego Słowem, które jest prawdą i codziennym twoim przewodnikiem;
- słuchał głosu swojego Ojca.

Tylko Bóg może uświęcić twoje serce i przemienić twoje życie. On może odnowić twojego ducha i dotknąć się twojej duszy. On pragnie prowadzić cię w procesie przemiany i uświęcenia. Zachęcam cię, byś pozwolił Bogu badać swoje serce, by mógł rozpocząć albo też kontynuował to niezwykłe dzieło przemiany w tobie!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...