Udzielam głosu obronie!

12 marca 2021

„Nigdy ci się nie uda. Lepiej daj sobie spokój i tak poniesiesz porażkę”. Jeśli kiedykolwiek słyszałeś tego rodzaju słowa, a może nawet sam sobie je powtarzasz, posłuchaj. Mam dla ciebie dzisiaj dobrą wiadomość: oskarżyciel nie ma głosu, teraz jest czas dla obrony! Oto, co Jezus, twój adwokat i przyjaciel, mówi: „Wszystko mogę w Tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie” (List do Filipian 4,13). Jesteś Jego stworzeniem, cudem życia (Psalm 139,14). Jesteś więcej niż zwycięzcą (List do Rzymian 8,37).

Z Jezusem ci się powiedzie. Z Nim dokonasz wielkich rzeczy, dzieląc się Jego miłością, błogosławiąc narody i docierając do serc spragnionych i złamanych. Jesteś świątynią Ducha Świętego, a On będzie inspirował cię twórczymi sposobami, jak możesz błogosławić innych.
Nie jesteś problemem! Ty wnosisz rozwiązania.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...