„Ułaskawiony” i”błogosławiony” to dwa synonimy!

18 kwietnia 2018

Synonimy to słowa o bardzo podobnym znaczeniu.
Chciałbym ci dzisiaj pokazać w oparciu o Boże Słowo, że „błogosławiony" jest synonimem słowa „ułaskawiony"...  

"Błogosławiony jest ten, któremu przebaczono nieprawość, którego grzech został zakryty! Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy i którego duch jest wolny od fałszu". Psalm 32,1-2  

Ponieważ krew Jezusa obmyła twoje nieprawości, ciężar win z twoich ramion został przeniesiony na Jego ramiona! Twoja dusza nie musi żyć w strachu, czy w poczuciu winy, ponieważ Jezus poniósł twoje grzechy. On wziął je wszystkie na siebie, wykonał wszystko! Więc tak, ułaskawiony jest synonimem słowa błogosławiony! Twój pokój jest doskonały, pełny i kompletny dzięki Bożemu przebaczeniu, które działa w twoim życiu.  

Błogosławieństwo, które daje ci Bóg jest wieczne i obfite, jest owocem Jego nieograniczonego przebaczenia. Podziękujmy razem Panu za Jego łaskę i błogosławieństwo, które nam daje!  

"Panie, dziękuję! Dziękuję za krew Jezusa, za cenę, którą zapłacił by ciężar moich win już więcej mnie nie przytłaczał. Dziękuję za pokój i wolność, którą mam w Jezusie Chrystusie! Moja dusza wysławia Cię Wszechmocny Boże za wszystko czego już dokonałeś i za wszystko co czynisz! W Twoim imieniu, amen".  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...