Uśmiechnij się :)

18 stycznia 2023

Zdumiewające, w jak wielu miejscach Słowo Boże, czyli Bóg poprzez swoje słowo, zachęca nas do tego, abyśmy byli zadowoleni. W drugiej części wersetu z Psalmu 118 czytamy: „Oto dzień, który Pan uczynił, weselmy się i radujmy się w Nim” (Ps 118,24).

Powiesz: „No dobrze, ale z czego tu się cieszyć?”. Nic nie idzie, jak trzeba? OK, ale to jest polecenie, jeśli dobrze widzisz. Decyzja nieoparta na emocjach. Ten dzień został dokładnie zaplanowany przez twojego Ojca w niebie i podarowany ci – to szczególny dar. I jeszcze jedno – widzisz to małe słówko „w Nim”? To jest tajemnica sukcesu. W Nim, czyli w Bogu, możesz wszystko! Jesteś w stanie się uśmiechnąć, bo On da ci do tego siłę.
W Nim masz wspaniałe obietnice, że zatroszczy się o ciebie, że dopilnuje, by żadna próba i doświadczenie nie okazały się zbyt trudne; że pokaże ci drogę wyjścia (zobacz 1 Kor 10,13).
Wszystko będzie działało dla twojego dobra (Rz 8,28).
Tak. On przygotował dla ciebie dobre czyny, by stały się dzisiaj treścią twojego życia (Ef 2,10).

Nawet jeśli będziesz przechodzić przez cierpienie, trudności, nawet jeśli pojawią się problemy, możesz trzymać się Wszechmocnego, który wszystko ma pod kontrolą. Nie trać odwagi, ale raczej patrz na to, co niewidzialne, bo dzisiejsze trudności są przemijające. Apostoł Paweł, który każdego dnia napotykał trudy i niebezpieczeństwa, zachęca:

„Dlatego się nie poddajemy. Wprawdzie nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, za to nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Chwilowa lekkość naszego ucisku zapewnia nam nieporównywalnie większą wagę wiecznej chwały, nam, którzy zabiegamy nie o to, co widzialne, lecz o to, co niewidzialne. Bo to, co widzialne, przemija, a to, co niewidzialne – jest wieczne” (2 Kor 4,16-18).
Dlatego uśmiechnij się dzisiaj do siebie, do Boga, a potem do kogoś, kogo Bóg postawi na twojej drodze. Możesz odmienić czyjś dzień :).  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...