Uważasz się za przeciętnego?

22 lipca 2021

Chciałbym zachęcić cię dzisiaj, byś w pełni przyjął Boże obietnice. Wierzę, że moje własne doświadczenie będzie pomocne w wypełnieniu planu, jaki Bóg ma dla twojego życia. Podczas podróży do Dallas w Teksasie przyjaciele zaprosili mnie na kolację. Tamtego wieczoru dr Henry Blackaby powiedział: „Jeśli jesteś posłuszny Jezusowi i zarzucisz sieci, będziesz miał najobfitszy i najbardziej niezwykły połów w swoim życiu”.
Tamtego wieczoru Bóg dał mi głębokie przekonanie, że On czyni nadzwyczajne rzeczy przez zwykłych ludzi. Zrozumiałem, że to słowo było skierowane do mnie, a dzisiaj chciałbym cię zapewnić, że to słowo jest również dla ciebie.

„Ja, Pan, powołałem cię w sprawiedliwości, ująłem cię za rękę, strzegę cię i czynię pośrednikiem przymierza z ludem i światłem dla narodów” (Księga Izajasza 42,6).
To przez ten werset – kiedy miałem 19 lat – Bóg powołał mnie do swojej służby, choć byłem jeszcze bardzo młody w wierze. Dzisiaj z pełnym przekonaniem mogę ci powiedzieć, że ten sam Bóg, który stworzył ziemię i cały wszechświat, który wszystko, co widzisz, powołał do istnienia, wybrał cię, byś żył niezwykłym życiem!
Bóg nie uczynił cię po to, byś miał „malutkie” marzenia i „nijakie” życie. Oczywiście, wszystko zaczyna się od małych rzeczy, ale one będą się rozwijały pod mocną ręką Wszechmocnego Boga! Bóg jest Bogiem życia i pomnożenia. A wiem, że On chce użyć i ciebie, byś rozprzestrzeniał Jego życie, miłość i moc.
Jeśli czujesz się kimś zwyczajnym, mam dla ciebie dobrą wiadomość: z Bogiem twoje życie będzie niezwykłe!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...